Zonevreemde woning

Maak een afspraak

Een woning, omringd door een uitgestrekt groen landschap, ver van alle drukte; het is een droom van velen. En heel wat mensen zijn bereid om voor deze droom veel geld neer te tellen.

Maar, dergelijke woningen vinden we meestal alleen in open ruimten zoals agrarisch gebied, natuurgebied, bosgebied… en het gaat dan meestal om woningen die vroeger bewoond werden door landbouwers en hun gezin. Deze woningen worden daarom niet gezien als particuliere woning maar als bedrijfsgebouw.

Wanneer je zo’n woning aanschaft om in te gaan wonen, zonder de vroegere functie uit te oefenen, dan creëer je eigenlijk een onwettige bewoning. Want vooraleer je als particulier in dergelijke woning mag intrekken, moet je eerst een omgevingsvergunning hebben voor de functiewijziging van bedrijfsgebouw naar particuliere woning. Wanneer je hiervoor een vergunning hebt, kan je je zonder zorgen laten inschrijven in deze woning en kan je op basis van de basisrechten voor zonevreemde woningen ook in aanmerking komen voor verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, uitbreiding enzovoort.

Wanneer je een aankoop van dergelijke woning zou overwegen, koop je ook best aan onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de beoogde functiewijziging. Voor andere bedrijfsgebouwen geldt dat onder bepaalde voorwaarden een functiewijziging mogelijk is, maar dan uitsluitend voor opslag. Actieve opslag of een werkplaats worden niet aanvaard. Onder actieve opslag wordt begrepen dat er op regelmatige basis (meerdere malen per week) goederen worden geleverd of opgehaald in functie van bijvoorbeeld een handelsactiviteit.

Aarzel niet om bij de dienst Omgeving hierover meer informatie op te vragen vooraleer je aankopen in dergelijk verband zou willen realiseren.

Naar top