Woonbeleidsplan

Een woonbeleidsplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid weergeeft. Dit plan vormt het eindresultaat van een planningsproces door de

verschillende lokale woonactoren, en vertrekt vanuit de kennis en analyse van de gegeven situatie om in een aantal stappen te komen tot prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

 Het woonplan heeft tot doel een objectieve beschrijving van de huidige woonsituatie in Rumst weer te geven.

Door enerzijds verbanden te leggen tussen demografische, socio-economische en huisvestingsgegevens worden bepaalde problematieken beter in beeld gebracht waardoor men ze efficiƫnter kan aanpakken.

Anderzijds geeft het woonplan een duidelijk overzicht van de verschillende diensten, mogelijkheden, hulpmiddelen, beleidsmaatregelen en premies om eenieders woonsituatie te verbeteren.

Via een analyse van de bestaande toestand worden de behoeften ingeschat en worden zodoende de juiste beleidskeuzes gemaakt.

Een door de gemeenteraad goedgekeurd woonplan is richtinggevend en schept een kader voor het beleid. Een woonplan dat werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren heeft het nodige draagvlak om de slaagkansen van concrete projecten en acties te waarborgen.

Het huidig woonbeleidsplan is opgemaakt tussen 2011 en 2013. Het is goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2013 voor de periode 2013 tot en met 2019.

Downloads

Naar top