Woonbehoeftestudie

Een woonbehoeftestudie maakt een inschatting van woonbehoefte in de gemeente op basis van een analyse:

  • demografische gegevens, zoals bevolkingsgroei, leeftijdstructuur van de bevolking, evolutie van het aantal huishoudens en de gemiddelde gezinsgrootte
  • de huidige woningmarkt: aantal, type, kwaliteit, oppervlakte,...
  • socio-economische gegevens: welvaart,..
  • Bouwactiviteit, evolutie van koop- en verkoopprijzen
  • aantal geplande voorzieningen voor specifieke doelgroepen en aantal sociale woningen en seniorenwoningen
  • het theoretisch aanbod van bouwgronden en woongebied en woonuitbreidingsgebied

Als uit de woonbehoeftestudie blijkt dat het reëel aanbod van beschikbare bouwgronden groter in dan dan de voorspelde behoefte, dan is het als gemeente niet mogelijk om gereserveerde woonuitbreidingsgebieden aan te snijden in functie van nieuwe bouwprojecten. 

Als uit de woonbehoeftestudie blijkt dat het reëel aanbod niet voldoende blijkt om de geschatte behoefte op te vangen, dan kan de gemeente, conform de provinciale richtlijnen, soms wel een beschikbaar woonuitbreidingsgebied aansnijden in functie van een nieuw bouwproject.  

Uit de laatste woonbehoeftestudie is gebleken dat zowel op korte als alp langere termijn er voldoende bouwgronden beschikbaar zijn om de geschatte behoefte op te vangen.

Naar top