naar top

Heraanleg Steenbakkerijstraat

Algemene info

Wil je meer weten over dit project?
Bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Steenbakkerijstraat.

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de heraanleg van de Steenbakkerijstraat.
De heraanleg gebeurt in samenwerking met de eigenaar van het bouwperceel naast de straat.

Woonerf Steenbakkerijstraat

 • Woonerf voor autoluw karakter
 • 13 openbare parkeerplaatsen
 • Snelheidsremmende as-verschuivingen
 • Vaste planten en siergrassen met meerwaarde voor bestuivers en kleur in elk seizoen

Wat is een woonerf?

Steenbakkerijstraat wordt ingericht als woonerf. Deze zones hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken. Bekijk ze hier.

 • Kenmerken woonerf
  • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Spelen is er ook toegelaten.
  • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
  • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Maximale snelheid
  • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
 • Parkeren
  • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
  • Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers, vooral voor fietsers en voetgangers. Foutparkeren kan leiden tot een boete.

Tijdslijn

 • 2018: Eigenaar bouwperceel wenst gronden te bebouwen. Samenwerking en gedeelde financiëring voor heraanleg Steenbakkerijstraat.
 • 2019: Ontwerpen opgemaakt door studiebureau Antea voor heraanleg Steenbakkerijstraat, aanleg groene buurtparking en buurtpark. Aftoetsing bij nutsmaatschappijen, Gemeenteraad, bewonersvergadering,…
 • 2020: Start bebouwing woningen
 • 2021: Start riolerings- en wegeniswerken Steenbakkerijstraat
 • 2022: Start aanleg groene buurtparking/buurtpark

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Crequi

In 2012 legde de gemeenteraad de grote lijnen vast voor de bebouwingsmogelijkheden. Hier werd rekening gehouden met:

 • De ruimte aan de Nieuwstraat
 • Maximaal aantal openbare parkeerplaatsen
 • Gegroepeerde garages 
 • Kleiner aantal ééngezinswoningen, indien mogelijk

Het ontwerp

 • Woonerf in de Steenbakkerijstraat met 13 openbare parkeerplaatsen
 • Groene buurtparking met 43 openbare parkeerplaatsen
 • 48 ondergrondse private parkeerplaatsen
 • Buurtparkje met een voet- en fietsverbinding, wadi’s en natuurlijke speelelementen
  • Wat is een wadi?
   Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.
 • 6 openbare parkeerplaatsen in de Nieuwstraat
 • Veilige oversteekplaats aan de Oude Baan

Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding. Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd. Er worden subsidies aangevraagd en bekomen. Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend. Een groot openbaar werk duurt gemiddeld 7 à 8 jaar van voorbereiding tot uitvoering.

Terug naar overzicht

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Rumst
 • Studiebureau: Antea

Deelgemeente

Contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Status

Geplande projecten

Deel deze pagina