naar top

Omgevingswerken Hoogvelden

Algemene info

Op 27 augustus 2018 starten de omgevingswerken in Hoogvelden. Het lokaal bestuur drong er op aan dat de toegankelijkheid van de ingangen zo veel als mogleijk gewaarborgd dient te blijven. De omgevingswerken bevatten de aanleg van parkeerplaatsen, een speelplein, de aanleg van voetpaden en de toegangen tot woningen. Ook de aanleg van een brandweg ter hoogte van de seniorenwoningen wordt voorzien en de groenaanleg.

De aannemer zal beginnen met de aanleg van de brandweg. Als er wijzigingen optreden of er een nieuwe fase aanbreekt in de werken, brengen we de omwonenden op de hoogte.


Timing:
De start van de werken is op maandag 27 augustus 2018. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2019. 
De timing van de werken is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.


Bereikbaarheid:

  • Tijdens de werken zullen alle woningen altijd bereikbaar blijven.
  • Voor de ouders van kinderen die naar de kleuterschool Eikenlaar en BKO Hupsakee gaan, komt er een extra uitwuifzone, gelegen op de parking Processieweg. Dit wordt aangeduid met borden.
  • Er komt een parkeerverbod in de Beukendreef tussen de Hoogvelden en de Molenstraat, langs de zijde van de woningen met even huisnummers, alsook op de werf en in de Hoge Weg.


Afvalophaling:
Er is geen wijziging in de afvalophaling. Er worden 2 verzamelpunten gemaakt namelijk op de hoek Hoge Weg/Hoogvelden en op de hoek Beukendreef/Hoogvelden.

Terug naar overzicht

Technische fiche

  • Bouwheer: lokaal bestuur Rumst, Goed Wonen Rupelstreek, VMSW en AGB Rumst
  • Studiebureau: D+A
  • Aannemer: Luc Janssens
  • Startdatum: maandag 27 augustus 2018

Deelgemeente

Contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Status

Afgeronde projecten

Deel deze pagina