naar top

Werken Haardorst - Statiestraat - Peperstraat

Algemene info

Dinsdag 23 april zijn er werken van nutsmaatschappijen gestart in de Haardorst, Statiestraat en Peperstraat.

 

Deze werken hebben betrekking op het grotere project om de wateroverlast in het centrum van Rumst aan te pakken. Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, van aan de Hollebeekstraat tot aan de oude pastorij in de Kerkstraat. Hierbij wordt het regenwater van de grote verharde site VCR afgekoppeld zodat het niet langer het rioleringsstelsel in het centrum overbelast. In het kader van deze grotere werken zullen de nutsmaatschappijen voorafgaand de leidingen in je straat vernieuwen.

Timing

De werken duren van 23 april tot 07 juni 2019. De timing van de werken is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens deze periode worden de leidingen vernieuwd. Na de vernieuwing worden er waterstalen genomen en vinden er 14 dagen geen werken plaats. Vervolgens starten de overkoppelingen voor de woningen in de Haardorst, Statiestraat en Peperstraat. Het voetpad wordt plaatselijk terug opengebroken. Tijdens de overkoppelingen is het mogelijk dat je woning tijdelijk geen watervoorziening heeft. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht door Pidpa.

Hinder

Tijdens de werken worden de Haardorst, Statiestraat en Peperstraat éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers en voetgangers.
Er vinden geen wijzigingen in de afvalophaling plaats.

Terug naar overzicht

Technische fiche

  • Aannemer: APK
  • Startdatum: dinsdag 23 april 2019
  • Einddatum: vrijdag 7 juni 2019

Deelgemeente

Contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Status

Afgeronde projecten
  • Plan Statiestraat - Peperstraat - Haardorst

Deel deze pagina