Watertoets

Bij aanvragen tot omgevingsvergunning wordt telkens een watertoets uitgevoerd. De bedoeling hiervan is om geen projecten te vergunnen die een negatieve invloed hebben op het watersysteem en mogelijks wateroverlast kunnen veroorzaken.

Tot voor kort gebruikten we hiervoor enkel de kaarten die het risico op overstromingen inschatten, gebaseerd op de ligging nabij een waterloop én op de bodemsamenstelling. Gezien de klimaatwijziging zich meer en meer laat voelen door hevige neerslag, heeft de Vlaamse regering nieuwe kaarten voorzien die rekening houden met overstroming door neerslag.

Bij het beoordelen van de watertoets in een aanvraag tot omgevingsvergunning wordt vanaf nu rekening gehouden met overstromingsrisico’s door hevige regenbuien, door waterlopen en door de zee. Zo wordt een overstromingsrisico maximaal in beeld gebracht

en kunnen betere beslissingen genomen worden om wateroverlast door overstromingen in de toekomst te vermijden.

De risico’s worden als volgt beschreven:

  1. geen overstroming gemodelleerd
  2. kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering
  3. kleine kans op overstromingen
  4. middelgrote kans op overstromingen

Voor percelen worden de risico’s benoemd als ‘P-score’ en voor gebouwen als ‘G-score’. Bij P- en/of G-score in klasse D zal men vanaf nu het overstromingssymbool moeten vermelden in vastgoedadvertenties, zodat potentiële kopers goed op de hoogte zijn van welk risico er rust op het eigendom dat ze willen aankopen.

Benieuwd welke score jouw eigendom zal krijgen binnen de toepassing van de nieuwe kaarten? Surf dan naar waterinfo.be/informatieplicht. Je selecteert dan je perceel en kiest voor ‘Download watertoets’. De kaarten zijn ook beschikbaar via geopunt.be.

Hulp nodig van het team omgeving?

Dat kan. Stuur een e-mail naar omgeving@rumst.be en we zoeken het voor je op.

Naar top