Waterlopen

Het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeentebesturen voeren studies uit met het doel de wateroverlast in Vlaanderen te verminderen.

Voor de bevaarbare waterlopen werden deelbekkens opgericht. De gemeente is onderverdeeld in 2 bekkens. Voor de waterlopen van 2de categorie laat de provincie de studies uitvoeren. In de andere gevallen treedt de gemeente op als opdrachtgever. Het realiseren van afkoppelingsprojecten, regenwater uit de riolering, en de aanleg van bufferbekkens bieden een oplossing voor de wateroverlast.

Naar top