Waarborgregeling

Sinds september 2005 kunnen Vlaamse kmo’s, die hinder ondervinden van openbare werken, gebruik maken van de waarborgregeling. De waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer je - als starter, kmo, vrij beroep of grote onderneming - onvoldoende zekerheden kunt voorleggen. De overheid stelt zich borg tot en met anderhalf miljoen euro. Het system waarborgt ook leasingcontracten.

Voor wie

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen

Voorwaarden

Bij openbare werken zijn handelaars soms moeilijk bereikbaar. Daardoor hebben zij minder inkomsten en krijgen zij vaak moeilijk toegang tot bankkredieten. Om die moeilijke periode te overbruggen, krijgen kmo’s die hinder ondervinden van openbare werken soepelere voorwaarden:

  • zij moeten geen premie betalen
  • de waarborg kan worden gebruikt voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn
  • zij moeten geen zekerheden bieden
  • de handelaar moet vanaf 01/07/2009 geen omzetverlies meer aantonen
  • het bewijs van hinder door openbare werken moet geleverd worden door hinderattest dat bekomen kan worden bij het de dienst Economie
  • de minimale duurtijd van de openbare werken is één maand zonder onderbreking (na te gaan op hinderattest)
  • voor de aanvang van de openbare werken mag de kredietnemer geen achterstallen hebben van meer dan 3 maanden
  • vanaf 01/07/2009 is er een schrapping van de verplichting dat de kredietnemer onderworpen moet zijn aan de btw en een btw-inschrijvingsnummer moet hebben
  • de waarborgen die aan een krediet worden gekoppeld, hebben een looptijd van maximum vijf jaar
  • het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 6 maanden na beëindiging van de openbare werken ingediend te zijn bij Waarborgbeheer nv

Hoe aanvragen

Je moet de aanvraag voor een overheidswaarborg indienen binnen de 6 maanden na beëindiging van de openbare werken. De bank is hiervoor het aanspreekpunt bij uitstek, zij zal autonoom beslissen of je kmo voor de waarborgregeling in aanmerking komt.

Meer info

PMV Waarborgbeheer
Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel
tel.02 229 52 60| fax02 229 52 61
e-mail: waarborgbeheer@pmv.eu
website: www.pmv.eu

Naar top