Waarborg openbaar domein bij omgevingsvergunning

Bij werken aan het privaat domein waarbij schade kan optreden aan het openbaar domein (bv. bouwen van een huis, appartement) wordt in het kader van de omgevingsvergunning een waarborg gevraagd. 

Voorwaarden

Na de werken kan de waarborg terug gestort worden indien er geen schade is aan het openbaar domein.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot terugstorten gebeurt via omgeving@rumst.be 

Volgende gegevens worden toegevoegd:

  • Het dossiernummer van je aanvraag
  • Je rekeningnummer

Na het ontvangen van de aanvraag zal een medewerker van de dienst openbaar domein de staat van het openbaar domein komen beoordelen. Wanneer alles in orde is, wordt er aan de financiĆ«le dienst gevraagd om de waarborg terug te storten.

Dit kan wel enkele weken in beslag nemen.

Kostprijs

Voor een eengezinswoning bedraagt de waarborg 50 euro per meter breedte bouwperceel (ter hoogte van de rooilijn gemeten) met een minimum van 250 euro.

Bij een groter project vanaf 5 meergezinswoningen, bedraagt de waarborg minimum 1000 euro.

 

Naar top