Vroedvrouw & kraamzorg

Kraamzorg, de zorg die je van een vroedvrouw en/of een kraamverzorgende krijgt de eerste weken na de bevalling, is voor iedereen. Deze zorg en hulp brengt de nodige rust, zodat je de tijd krijgt om terug je evenwicht te vinden.

Een vroedvrouw kan de medische zorg aan jou en je kindje verzekeren. Niet-medische zorg en hulp in het huishouden worden opgenomen door de kraamverzorgende. De combinatie van deze twee hulpverleners is kwaliteitsvolle kraamzorg. Ziekenfondsen en hospitalisatieverzekeringen betalen dit meestal grotendeels terug.

Kraamzorg door de vroedvrouw

De vroedvrouw is bevoegd om normale zwangerschappen medisch te begeleiden. De vroedvrouw komt op huisbezoek. Zij draagt de medische zorg voor jou en je kindje(s). Als je enkel begeleiding door een vroedvrouw wenst na de bevalling, contacteer je een vroedvrouw best al enkele weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Een vroedvrouw bij jou in de buurt? Info over de kostprijs? www.vroedvrouwen.be . De kosten voor de vroedvrouw worden door het ziekenfonds terugbetaald.

Kraamzorg door de kraamverzorgende

Ze verzorgt de moeder, helpt de ouders bij de verzorging van hun baby en begeleidt hen totdat zij deze taak volledig op zich kunnen nemen. Zij houdt het huishouden draaiende. Zij vangt de andere kinderen op, brengt hen naar school, betrekt hen zoveel mogelijk bij het hele gebeuren. Ze geeft nuttige tips m.b.t. de voeding van de baby, baby – uitzet, verzorging,...Daarnaast heeft zij een observerende taak. De kraamverzorgsters worden voor de medische aspecten begeleid door een vroedvrouw of huisarts om ouders met raad en daad bij te staan.

Organisaties die kraamzorg aanbieden vind je via: www.kraamvogel.be/kraamzorg

Info kostprijs? Neem contact op met de kraamzorgorganisatie van je keuze en vraag of ze je bijdrage willen berekenen. Vraag ook na wat de kraamzorg inhoudt en welke afspraken er gemaakt worden voor het opstarten na de geboorte. Goede kraamzorg start de dag na de geboorte of na je thuiskomst indien je tijdig je kraamzorg aanvroeg. De meeste ziekenfondsen geven een tussenkomst per uur kraamzorg. Lees ook je hospitalisatieverzekering zorgvuldig na op eventuele tussenkomsten.

Meer info

De Kraamvogel – expertisecentrum kraamzorg Antwerpen
Volkstraat 7
2000 Antwerpen
Tel. 03 238 11 00 
info@kraamvogel.be
http://www.kraamvogel.be/
Van maandag tot vrijdag meestal telefonisch en per mail bereikbaar tussen 9 en 16 uur.
Op woensdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 14 uur ben je welkom in de Volkstraat 7.

De Kraamvogel is lid van de Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg . De Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg zijn een partnerorganisatie van Kind & Gezin.

Naar top