Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdrage

Als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. De sociale bijdragen worden berekend op basis van de beroepsinkomsten. Wanneer je als zelfstandige in de problemen komt (bijvoorbeeld door openbare werken in de straat van je onderneming), kan je een vrijstelling aanvragen bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen. De vrijstelling bedraagt maximaal vier kwartalen en kan geheel of gedeeltelijk zijn. Voor de vrijgestelde kwartalen behoud je als zelfstandige alle sociale rechten, met uitzondering van het recht op pensioen.

Voor wie

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen

Hoe aanvragen

Je kan voor deze vrijstelling een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds met een aangetekende brief of door de neerlegging van een verzoekschrift. Na deze aanvraag bezorgt het sociaal verzekeringsfonds je een formulier waarin je de financiĆ«le toestand van je gezin moet toelichten. Dit formulier stuur je, aangevuld met de nodige bewijsstukken, binnen 30 dagen terug. Je sociaal verzekeringsfonds stuurt het dossier door naar de Commissie voor vrijstelling van bijdragen. De Commissie bezorgt jou en je sociaal verzekeringsfonds de beslissing bij aangetekend schrijven.

Indien een aanvraag om vrijstelling niet is aangewezen, bijvoorbeeld om het recht op pensioen niet te verliezen, dan kan je met je sociaal verzekeringsfonds een afbetalingsakkoord sluiten. Nadat alle afbetalingen zijn gedaan, kan je een aanvraag tot kwijtschelding van de toeslagen indienen.

Meer info

Je sociaal verzekeringsfonds.

Naar top