Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

 • Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
  • Terugkeer uit groene of oranje zone:
   • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
  • Terugkeer uit rode zone:
   • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test¬† (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
   • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
  • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
   • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
   • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.
 • Aankomst in België als niet-inwoner
  • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
   • Geen verplichting tot test of quarantaine.
  • Aankomst vanuit rode zone:
   • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
   • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
  • Aankomst van buiten de Europese Unie:
   • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
  • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
   • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.¬† Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.
 • Vertrek naar het buitenland
  • Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.
  • Passenger Location Form blijft behouden
   • Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.
   • Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).
  • Twee gratis PCR-testen
   • Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.
   • De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Onthaal

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Gemeente Rumst

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail