Verplichte registratie kameelachtigen

Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in voege. Die wet verplicht dat houders van kameelachtigen geregistreerd worden in Sanitel, de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel.

Wie moet zich laten registreren en hoe?

Zodra je minstens één kameelachtige (onder andere alpaca's en lama's) houdt, laat je je registreren via Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). We adviseren je om dit zo spoedig mogelijk te doen door het registratieformulier (zie downloads onderaan deze webpagina) ingevuld aan DGZ te bezorgen. De invulinstructie kan je hier alvast bij helpen.

Welke administratieve verplichtingen moet ik als houder nakomen?

  • Je houdt een register bij van de aanwezige dieren. Elke aankomst, vertrek en sterfgeval vul je binnen de 7 dagen in het register aan. Ook elk nieuw geboren dier dien je in te schrijven in het register, binnen de 7 dagen na de identificatie (zie verder). Van zodra jouw beslag geactiveerd is, bezorgt DGZ jou zo'n register.
  • Bij elke aankomst of vertrek van een kameelachtige op jouw beslag maakt de vervoerder een verplaatsingsdocument op van deze beweging. Dat doe hij in drievoud, zodat ook de laad- en losplaats een exemplaar kunnen bijhouden. De vervoerder bezorgt zijn exemplaar vervolgens binnen de 7 dagen aan DGZ voor de registratie in de Saniteldatabank.
  • Je geeft jaarlijks via de 15 decembertelling door hoeveel kameelachtigen er bij jou aanwezig zijn. DGZ herinnert je hier steeds aan begin december.
  • Stop je met het houden van kameelachtigen? Dan is het belangrijk dat je deze stopzetting meldt aan het DGZ.

Identificatie van de dieren

Kameelachtigen die bij jou het levenslicht zien, moeten uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden geïdentificeerd worden en eerder indien ze vroeger bij jou vertrekken. De gebruikelijke identificatie van kameelachtigen gebeurt met een injecteerbare transponder (chip), zoals bij paarden. Dit is een geldige identificatie. Je contacteert daarvoor het best de dierenarts. De wetgeving voorziet ook de mogelijkheid om te identificeren aan de hand van twee oormerken, één in elk oor.

Kan ik zelf mijn registratie bekijken en beheren?

Nadat je geregistreerd bent en je van DGZ een beslagnummer en logingegevens hebt ontvangen, ken je jouw gegevens raadplegen via het Veeportaal. De kosten voor het gebruik van deze toepassing zitten vervat in de jaarlijkse retributie van 13 euro die je aan DGZ betaalt.

Meer info

Website DGZ

Naar top