Verlies of diefstal van identiteitskaart

Je kan tijdens de diensturen voor diefstal of verlies terecht bij het dichtstbijzijnde politiekantoor en bij beschadiging van kaart of code bij de dienst bevolking.

Buiten de diensturen zal een helpdesk 24u op 24u bereikbaar zijn. Zo kan je ieder ogenblik vragen je kaart te schorsen zodat niemand anders er gebruik van kan maken.
De helpdesk is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar via:

De elektronische functie van je identiteitskaart wordt geannuleerd. Je moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen op de dienst burgerzaken.

Naar top