Veelgestelde vragen en antwoorden voor buurtbewoners

A

Afgesloten zones

 • De doorgang P4 parking Dirkputstraat wordt afgesloten vanaf 6 juni tot en met 14 augustus. Vanaf dan is de hondenweide enkel nog bereikbaar via buurtpark Sint Kathelijnestraat.
 • Mountainbiken en vissen is niet mogelijk tussen 6 juni en 14 augustus.
 • Ingang P2 en P3 (ingangen Kapelstraat) worden afgesloten tussen 6 juni en 14 augustus.
 • De brasserie blijft nog open tot en met 19 juni. Vanaf 20 juni zal de brasserie definitief sluiten.
 • De speeltuin zal nog heel de zomer toegankelijk blijven, tot en met 31 augustus. Vanaf 20 juni tot 15 augustus zal Tomorrowland ervoor zorgen dat de bezoekers met kinderen op bepaalde dagen nog in de speeltuin terecht kunnen, via de hoofdparking, onder begeleiding van stewards. Vanaf 15 augustus is de speeltuin opnieuw vrij toegankelijk. Op 1 september gaat de speeltuin definitief dicht en wordt de zone brasserie en speeltuin afgesloten voor afbraak.
 • Het trollenbos, de hondenweide en het buurtpark Sint Khatelijnestraat blijven de hele zomer maximaal toegankelijk, ook de periode na 20 juni, als de Schorre zelf toe gaat.
 • Toerisme en erfgoed sluiten om 20 juni definitief de kantoren in De Schorre. Vanaf 28 juni zijn ze bereikbaar in hun tijdelijk onderkomen in de Hoogstraat 27 te Boom.
 • De werking van Intense avonturenpark stopt op 2 juli en gaat terug open op 12 augustus.

Lees hier meer over de bereikbaarheid van De Schorre.

 

Afval

Is een vuilzak of vuilbakje vol? Merk je sluikstort op tijdens het festival? Meld het bij het buurthuis via buurt.tomorrowland.be of bel naar 0800 19009.

Ambulante handel

Ambulante handel op openbaar domein is verboden tijdens Tomorrowland. Voor ambulante handel op privaat domein gelden onderstaande artikels uit de gemeentelijke codex van politiereglementen, afdeling 5.9: bijzondere bepalingen naar aanleiding van het evenement Tomorrowland.

Artikel 5.9.11

Binnen de bewakingsperimeter geldt een verbod tot het voeren van ambulante handel behoudens wanneer de persoon beschikt over een schriftelijk afwijkend akkoord van de burgemeester. De leden van de lokale en federale politie zien toe op de naleving van deze voorschriften. Na vaststelling van een inbreuk op dit artikel door de lokale of federale politie, worden de goederen die te koop worden aangeboden, bestuurlijke in beslag genomen tot en met 31 juli. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt de overtreding van dit voorschrift bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zoals bepaald in deel C van dit reglement. Op het einde van de bestuurlijke inbeslagname worden de goederen teruggegeven aan de eigenaar mits betaling van de bewaringskosten. De ambulante handel op de terreinen van het festival, valt buiten het toepassingsgebied van dit verbod.

Artikel 5.9.12

Het is verboden om alcoholhoudende en gedistilleerde dranken te verkopen of te schenken buiten die gelegenheden die beschikken over een permanente vergunning voor het schenken van gedistilleerde dranken, buiten de door het gemeentebestuur vergunde terrassen en buiten de door de organisator uitgebate of goedgekeurde gelegenheden op het festivalterrein. Voor het ganse grondgebied van de gemeente geldt een verbod op het in nachtwinkels aanbieden, verkopen, schenken of laten consumeren van alcoholhoudende en gedistilleerde dranken en samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt de overtreding van dit voorschrift bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zoals bepaald in deel C van dit reglement. Deze voorschriften doen geen afbreuk aan de wetgeving van toepassing op de slijterijen van gegiste dranken, de alcohol en alcoholhoudende dranken en de sterke drank.

Wat betekent dit voor jou?
Het is tijdens Tomorrowland toegelaten om tussen 8 en 18 uur op privaat domein ambulante handel te organiseren. Er zijn enkele regels aan verbonden, je kan het volledige reglement hier nalezen (het reglement wordt toegevoegd na de gemeenteraad van 23 juni).

B

Bewonerskaart
Je kan alle info nalezen bij het item van de doorlaatbewijzen.

  

Bushaltes
Welke bushaltes worden nog bediend tijdens Tomorrowland?
Enkele buslijnen (132, 181, 182, 191, 295 en 500) zullen een omleiding volgen in de buurt van het festival. De omleidingen vinden plaats tussen donderdag 14 juli en maandag 1 augustus.

 • Van donderdag tot en met maandag wordt de halte Nachtegaalstraat in Rumst niet bediend. Lijnen 132 en 182 maken er een omleiding.
 • Op donderdag en maandag worden op lijn 181 de haltes tussen Reet en Rumst niet bediend (Catenberg, Hollebeekstraat, Hoge Meentochtstraat, Watertoren, Kerkhof, Kerk). De vervanghaltes zijn het Busstation en Kerremansstraat.
 • Van vrijdag tot en met zondag zullen enkele nachtritten van buslijn 500 een omleiding maken via Reet.

Een volledig overzicht vind je terug op delijn.be.

Voor de festivalgangers worden gratis pendelbussen ingelegd naar het festivalterrein en de camping. Meer info vind je op de pagina van Tomorrowland: How to get there. Je vindt er ook informatie over bussen en treinen van thuis naar het festival.

 

Buurthuis
Gratis nummer buurthuis: 0800 19009
Mailadres: buurt@tomorrowland.be 

Openingsuren buurthuis

 • Zaterdag 9 juli - zondag 10 juli: van 9 tot 18 uur
 • Maandag 11 juli - zondag 17 juli: van 9 tot 21 uur
 • Maandag 18 juli - woensdag 20 juli: 9 tot 18 uur
 • Donderdag 21 juli - zondag 24 juli: 9 tot 21 uur
 • Maandag 25 juli - woensdag 27 juli: 9 tot 18 uur
 • Donderdag 28 juli - zondag 31 juli: 9 uur tot 21 uur
 • Maandag 1 augustus - dinsdag 2 augustus: 9 tot 18 uur

Bereikbaarheid Buurthuis
Het buurthuis is te vinden aan de watertoren in de Nachtegaalstraat in Boom. Vanaf donderdag tot en met maandag tijdens elk festivalweekend, is het buurthuis beperkt bereikbaar met de wagen. We vragen je om indien mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Uren buurttelefoon
Je kan de buurttelefoon bereiken op onderstaande dagen en uren:

 • Vrijdag 1 juli - vrijdag 8 juli: van 9 tot 19 uur
 • Zaterdag 9 juli - woensdag 13 juli: van 9 tot 23 uur
 • Donderdag 14 juli: van 9 tot 1 uur
 • Vrijdag 15 juli - zaterdag 16 juli: van 9 tot 2 uur
 • Zondag 17 juli: van 9 tot 3 uur
 • Maandag 18 juli - woensdag 20 juli: van 9 tot 23 uur
 • Donderdag 21 juli: van 9 tot 1 uur
 • Vrijdag 22 juli - zaterdag 23 juli: van 9 tot 2 uur
 • Zondag 24 juli: van 9 tot 3 uur
 • Maandag 25 juli - woensdag 27 juli: van 9 tot 23 uur
 • Donderdag 28 juli: van 9 tot 1 uur
 • Vrijdag 29 juli - zaterdag 30 juli: van 9 tot 2 uur
 • Zondag 31 juli: van 9 tot 3 uur
 • Maandag 1 augustus - dinsdag 2 augustus: van 9 tot 23 uur
 • Woensdag 3 augustus - woensdag 31 augustus: van 9 tot 19 uur

Let op! Het is mogelijk dat je overdag een antwoordapparaat te horen krijgt. We vragen je vriendelijk een boodschap in te spreken. Je wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld.

Alle algemene informatie kan je vinden op tomorrowland.com/buurt
Heb je nog vragen? Contacteer buurt@tomorrowland.be

C

Campingplaatsen aanbieden tijdens Tomorrowland
Voor het aanbieden van campingplaatsen tijdens Tomorrowland geldt onderstaand artikel uit de gemeentelijke codex van politiereglementen, afdeling 5.9: bijzondere bepalingen naar aanleiding van het evenement Tomorrowland.

Artikel 5.9.15

Op het ganse grondgebied van de gemeente geldt een algemeen verbod op wildkamperen op de openbare domeinen en een verbod op het inrichten en exploiteren van een camping van meer dan 10 personen op privaat domein. Het exploiteren en inrichten van een camping door de organisator van het muziekfestival “Tomorrowland” op de terreinen van camping “Dreamville”, valt buiten het toepassingsgebied van dit verbod. De leden van de lokale en federale politie zien toe op de naleving van deze voorschriften. Na vaststelling van een inbreuk op dit artikel door de lokale of federale politie, worden de goederen die gebruikt worden voor het wildkamperen, bestuurlijke in beslag genomen tot en met 31 juli. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt de overtreding van dit voorschrift bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zoals bepaald in deel C van dit reglement.

Wat betekent dit voor jou?
Het is tijdens Tomorrowland toegelaten personen te laten kamperen tegen betaling op privaat domein.

Het volledige reglement kan je hier nalezen. (het reglement wordt toegevoegd na de gemeenteraad van 23 juni)

D

De Lijn
Enkele buslijnen (132, 181, 182, 295 en 500) zullen een omleiding volgen in de buurt van het festival. De omleidingen vinden plaats tussen donderdag 14 juli en maandag 1 augustus.

 • Van donderdag tot en met maandag wordt de halte Nachtegaalstraat in Rumst niet bediend. Lijnen 132 en 182 maken er een omleiding.
 • Op donderdag en maandag worden op lijn 181 de haltes tussen Reet en Rumst niet bedien. (Catenberg, Hollebeekstraat, Hoge Meentochtstraat, Watertoren, Kerkhof, Kerk). De vervanghaltes zijn het Busstation en Kerremansstraat.
 • Van vrijdag tot en met zondag zullen enkele nachtritten van buslijn 500 een omleiding maken via Reet.

Een volledig overzicht vind je op delijn.be.

Voor de festivalgangers worden gratis pendelbussen ingelegd naar het festivalterrein en de camping. Meer info vind je op de pagina van Tomorrowland: How to get there. Je vindt er ook informatie over bussen en treinen van thuis naar het festival.

De Schorre
Lees hier meer over de bereikbaarheid van De Schorre.

Doorlaatbewijs
Waar kan ik een doorlaatbewijs aanvragen voor mezelf?
Je kan je doorlaatbewijs hier aanvragen en de volgende werkdag zonder afspraak afhalen op het gemeentehuis.
Je kan ook je doorlaatbewijs aanvragen in het gemeentehuis van Rumst.
Buiten de openingsuren kan je voor de tijdelijke doorlaatbewijzen terecht in het buurthuis van Tomorrowland aan de watertoren in de Nachtegaalstraat.

Een volledig overzicht van de mobiliteit tijdens Tomorrowland kan je hier nalezen.

 

Drukte
Wanneer wordt de grootste drukte verwacht?
Op donderdagmiddag en maandagochtend wordt er drukte verwacht in het centrum van Reet en in de Rumstsestraat en Molenstraat. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag wordt het druk in het centrum van Rumst en aan afrit 8 (E19).

G

Groene zone
In de groene zone

 • controleren stewards permanent de toegang op vrijdag, zaterdag en zondag;
 • rijdt enkel een wagen met een groen doorlaatbewijs of dienstvoertuig voor het festival;
 • parkeert in de straten enkel een wagen met een groen doorlaatbewijs of dienstvoertuig voor het festival.


Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) in de Kerremansstraat en 's Herenbaan. Hoe kan ik mijn huis of werkplek bereiken?
Op vertoon van je doorlaatbewijs, kan je steeds je woning of onderneming bereiken via de Molenstraat. Let op: de Nachtegaalstraat en Dirkputstraat zijn afgesloten voor alle verkeer.

Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) in Terhagen. Hoe kan ik mijn huis of werkplek bereiken?
Op vertoon van je doorlaatbewijs, kan je steeds je woning of onderneming bereiken vanuit Rumst.

Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) in de Rumstsestraat en Keelhoevestraat. Hoe kan ik mijn huis of werkplek bereiken?
Op vertoon van je doorlaatbewijs, kan je steeds je woning of onderneming bereiken vanuit Reet of Rumst.

Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) en wil bezoek ontvangen. Hoe kunnen ze tot aan mijn huis of onderneming rijden?
Voor bezoekers kan je een tijdelijk doorlaatbewijs (1 dag geldig) aanvragen bij de gemeente Rumst of in het buurthuis van Tomorrowland aan de watertoren in de Nachtegaalstraat.

L

Lawaaihinder
Wat als je lawaaihinder ondervindt?
Contacteer het buurthuis via 0800 19009 of buurt@tomorrowland.be.

 

Lost and found
Ben je iets verloren tijdens Tomorrowland? Op het festivalterrein en op de camping vind je ‘Lost and found’-stands waar je tijdens het festival en je verblijf op de camping terechtkan.

Identiteitskaarten en rijbewijzen worden na elk festivalweekend, op dinsdagmorgen, naar het zonecommissariaat van de Lokale Politie Zone Rupel, Jozef Van Cleemputplein 5, gebracht.

Alle andere voorwerpen (dus ook bankkaarten, gsm’s…) worden door Tomorrowland bewaard. Neem contact op met lostandfound@tomorrowland.com als je na het festival wil melden dat je iets kwijt bent. Geef in je mail een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de voorwerpen. Vermeld bij een gsm zeker ook het IMEI-nummer, zo kan het gemakkelijker teruggevonden worden.

Openingsuren:
tomorrowland.com/en/festival/practical/opening-hours

N

NMBS
Trein
De NMBS legt tijdens de festivalweekends extra (nacht)treinen in tussen Antwerpen-Centraal en Boom. Meer informatie vind je op tomorrowland.com/nl/festival/praktisch/bereikbaarheid

O

Onderbroken straten
Welke straten zijn onderbroken tijdens DreamVille en Tomorrowland? 
Volgende straten zijn onderbroken voor alle verkeer tijdens de festivalweekends: 

 • Nachtegaalstraat (Boom) van donderdag 8 uur tot maandag 16 uur
 • Schommelei (Boom) van vrijdag 8 uur tot maandag 4 uur
 • Dirkputstraat (Boom) van vrijdag 8 uur tot maandag 4 uur

 

Openbaar vervoer
Enkele buslijnen (132, 181, 182, 295 en 500) zullen een omleiding volgen in de buurt van het festival. De omleidingen vinden plaats tussen donderdag 14 juli en maandag 1 augustus.

 • Van donderdag tot en met maandag wordt de halte Nachtegaalstraat in Rumst niet bediend. Lijnen 132 en 182 maken er een omleiding.
 • Op donderdag en maandag worden op lijn 181 de haltes tussen Reet en Rumst niet bediend. (Catenberg, Hollebeekstraat, Hoge Meentochtstraat, Watertoren, Kerkhof, Kerk). De vervanghaltes zijn het Busstation - Kerremansstraat.
 • Van vrijdag tot en met zondag zullen enkele nachtritten van buslijn 500 een omleiding maken via Reet.

Een volledig overzicht vind je terug op delijn.be.

Voor de festivalgangers worden gratis pendelbussen ingelegd naar het festivalterrein en de camping. Meer informatie vind je op de pagina van Tomorrowland: How to get there. Je vindt er ook informatie over bussen en treinen van thuis naar het festival.

 

Oranje zone
In de oranje zone

 • controleren stewards permanent de toegang op vrijdag, zaterdag en zondag
 • helpt een oranje doorlaatbewijs de stewards om je vlotter toegang te geven
 • De oranje zone geldt in alle straten gelegen tussen de nieuwe rotonde in de Nieuwstraat en de rotonde in de Kapelstraat

Overlast
Wat als je als buurtbewoners overlast ondervindt?
Contacteer het buurthuis via 0800 19009 of buurt@tomorrowland.be.

P

Pearls
Voor alle informatie over tickets, pearls (de officiële muntwaarde van Tomorrowland), … kan je terecht op tomorrowland.com.

  

Pendelbussen
Voor de festivalgangers worden gratis pendelbussen ingelegd naar het festivalterrein en de camping. Meer informatie vind je op de pagina van Tomorrowland: How to get there. Je vindt er ook informatie over bussen en treinen van thuis naar het festival.

S

Sluikstort / vol vuilbakje
Is een vuilzak of vuilbakje vol? Merk je sluikstort op tijdens het festival? Meld het bij het buurthuis via buurt.tomorrowland.be of bel naar 0800 19009.

Tickets
Voor alle informatie over tickets, pearls (de officiële muntwaarde van Tomorrowland), … kan je terecht op tomorrowland.com.

Toerisme Rupelstreek
Toerisme en erfgoed sluiten om 20 juni definitief de kantoren in De Schorre. Vanaf 28 juni zijn ze bereikbaar in hun nieuw onderkomen in de Hoogstraat 27 te Boom.

 

Trein
De NMBS legt tijdens de festivalweekends extra (nacht)treinen in tussen Antwerpen-Centraal en Boom. Meer informatie vind je op tomorrowland.com/nl/festival/praktisch/bereikbaarheid .

V

Verkeersregels
Plots zijn de verkeersmaatregelen anders dan aangekondigd? Wat nu?
Tijdens Tomorrowland worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen, die vooraf gecommuniceerd werden. De politie heeft echter in functie van de omstandigheden altijd het recht om andere verkeersmaatregelen te nemen. Je dient deze op te volgen.

Verloren voorwerpen
Ben je iets verloren tijdens Tomorrowland? Op het festivalterrein en op de camping vind je ‘Lost and found’-stands waar je tijdens het festival en je verblijf op de camping terechtkan.
Identiteitskaarten en rijbewijzen worden na elk festivalweekend, op dinsdagmorgen, naar het zonecommissariaat van de Lokale Politie Zone Rupel, Jozef Van Cleemputplein 5, gebracht.
Alle andere voorwerpen (dus ook bankkaarten, gsm’s…) worden door Tomorrowland bewaard. Neem contact op met lostandfound@tomorrowland.com als je na het festival wil melden dat je iets kwijt bent. Geef in je mail een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de voorwerpen. Vermeld bij een gsm zeker ook het IMEI-nummer, zo kan het gemakkelijker teruggevonden worden.

Vlag
Hoe bekom ik een vlag van Tomorrowland?
De Tomorrowland vlaggen werden enkele jaren geleden voor het eerst uitgedeeld. Vijfhonderd kleurrijke exemplaren doken her en der op en vormden zo de perfecte aanloop naar het festival. Ook dit jaar kan je na reservatie een Tomorrowland vlag ophalen in het buurthuis. Er zullen 2.000 vlaggen klaar liggen waarmee de gelukkige buren hun huis kunnen versieren. Start van de vlaggenregistratie is 22 juni 2022 om 19 uur.
Meer info: tomorrowland.com/en/boom-rumst/vlaggenregistratie 

 

Voordeeltickets
Voordeeltickets zijn persoonlijk, zijn bedoeld voor buurtbewoners en mogen niet doorverkocht worden. Hiertegen wordt streng opgetreden. Het verkopen ervan kan bestraft worden met minstens een GAS-boete.

Vol vuilbakje/sluikstort
Is een vuilzak of vuilbakje vol? Merk je sluikstort op tijdens het festival? Meld het bij het buurthuis via buurt.tomorrowland.be of bel naar 0800 19009.

Vuurwerk
Wanneer vindt het vuurwerk plaats?
Vrijdag, zaterdag en zondag is er vuurwerk voorzien aan diverse stages en dit tussen 22 en 24 uur. De exacte timing is onder andere afhankelijk van de programmatie van de artiesten en de finale goedkeuring van de veiligheidsdiensten. De juiste timing vind je onder andere terug op de Facebookpagina van de gemeente. Alle info vind je ook op tomorrowland.com/vuurwerk.

Z

Zorgverleners
Kunnen zorgverleners hun klanten bereiken in de groene en oranje zone?
Ja, zij ontvangen een permanent doorlaarbewijs en kunnen hun klanten bereiken. 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Onthaal

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Gemeente Rumst

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen