Veelgestelde vragen en antwoorden over Tomorrowland voor buurtbewoners

A

Afgesloten zones in De Schorre

 • Ingang Dirkputstraat: gesloten van 5 juni tot en met 18 augustus.
 • Mountainbikecircuit: gesloten van 5 juni tot en met 18 augustus.
 • Ingang Schommelei P1: gesloten van 5 juni tot en met 18 augustus.
 • Ingang Kapelstraat P2: gesloten van 1 juli tot en met 14 augustus.
 • Ingang Kapelstraat P3: gesloten van 1 juli tot en met 18 augustus.
 • "One World Bridge Wandelroute van parking 2 tot visputten": gesloten van 5 juni tot en met 14 augustus.
 • Avonturentoren Intense: gesloten van 1 juli tot en met 14 augustus.
 • Trollenbos, via De Schorre: gesloten van 1 juli tot en met 14 augustus.
 • Recreatieverhuur De Schorre: gesloten van 5 juni tot en met 14 augustus.
 • Congrescentrum De Pitte: gesloten van 5 juni tot en met 14 augustus.

De Schorre is volledig gesloten vanaf 1 juli tot en met 14 augustus.

* Hondenweide Dirkputstraat bereikbaar via buurtpleintje Sint Kathelijnestraat vanaf 5 juni.

* Laatste ophalingen van materiaal vanaf 21 augustus tot en met 25 augustus.

Uit veiligheidsoverwegingen is de organisatie genoodzaakt de toegang op sommige plaatsen te beperken gedurende de op- en afbouw-periode. Gedurende deze periode is De Schorre een bouwzone en te betreden op eigen risico.

 

Afval

Is een vuilzak of vuilbakje vol? Merk je sluikstort op tijdens het festival? Meld het bij het buurthuis via buurt.tomorrowland.be of bel naar 0800 19009.

Ambulante handel

Ambulante handel op openbaar domein is verboden tijdens Tomorrowland. Voor ambulante handel op privaat domein gelden onderstaande artikels uit de gemeentelijke codex van politiereglementen, afdeling 5.9: bijzondere bepalingen naar aanleiding van het evenement Tomorrowland.

Artikel 5.9.11

Binnen de bewakingsperimeter geldt een verbod tot het voeren van ambulante handel behoudens wanneer de persoon beschikt over een schriftelijk afwijkend akkoord van de burgemeester. De leden van de lokale en federale politie zien toe op de naleving van deze voorschriften. Na vaststelling van een inbreuk op dit artikel door de lokale of federale politie, worden de goederen die te koop worden aangeboden, bestuurlijke in beslag genomen tot en met 31 juli. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt de overtreding van dit voorschrift bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zoals bepaald in deel C van dit reglement. Op het einde van de bestuurlijke inbeslagname worden de goederen teruggegeven aan de eigenaar mits betaling van de bewaringskosten. De ambulante handel op de terreinen van het festival, valt buiten het toepassingsgebied van dit verbod.

Artikel 5.9.12

Het is verboden om alcoholhoudende en gedistilleerde dranken te verkopen of te schenken buiten die gelegenheden die beschikken over een permanente vergunning voor het schenken van gedistilleerde dranken, buiten de door het gemeentebestuur vergunde terrassen en buiten de door de organisator uitgebate of goedgekeurde gelegenheden op het festivalterrein. Voor het ganse grondgebied van de gemeente geldt een verbod op het in nachtwinkels aanbieden, verkopen, schenken of laten consumeren van alcoholhoudende en gedistilleerde dranken en samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt de overtreding van dit voorschrift bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zoals bepaald in deel C van dit reglement. Deze voorschriften doen geen afbreuk aan de wetgeving van toepassing op de slijterijen van gegiste dranken, de alcohol en alcoholhoudende dranken en de sterke drank.

Wat betekent dit voor jou?
Het is tijdens Tomorrowland toegelaten om tussen 8 en 18 uur op privaat domein ambulante handel te organiseren. Er zijn enkele regels aan verbonden, je kan het volledige reglement hier nalezen.

B

Buurthuis
Gratis nummer buurthuis: 0800 19009
Mailadres: buurt@tomorrowland.be 

Bereikbaarheid Buurthuis
Het buurthuis is te vinden aan de watertoren in de Nachtegaalstraat in Boom. Vanaf donderdag tot en met maandag tijdens elk festivalweekend, is het buurthuis beperkt bereikbaar met de wagen. We vragen je om indien mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Alle algemene informatie kan je vinden op tomorrowland.com/buurt
Heb je nog vragen? Contacteer buurt@tomorrowland.be

C

Campingplaatsen aanbieden tijdens Tomorrowland
Voor het aanbieden van campingplaatsen tijdens Tomorrowland geldt onderstaand artikel uit de gemeentelijke codex van politiereglementen, afdeling 5.9: bijzondere bepalingen naar aanleiding van het evenement Tomorrowland.

Artikel 5.9.15

Op het ganse grondgebied van de gemeente geldt een algemeen verbod op wildkamperen op de openbare domeinen en een verbod op het inrichten en exploiteren van een camping van meer dan 10 personen op privaat domein. Het exploiteren en inrichten van een camping door de organisator van het muziekfestival “Tomorrowland” op de terreinen van camping “Dreamville”, valt buiten het toepassingsgebied van dit verbod. De leden van de lokale en federale politie zien toe op de naleving van deze voorschriften. Na vaststelling van een inbreuk op dit artikel door de lokale of federale politie, worden de goederen die gebruikt worden voor het wildkamperen, bestuurlijke in beslag genomen tot en met 31 juli. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt de overtreding van dit voorschrift bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zoals bepaald in deel C van dit reglement.

Wat betekent dit voor jou?
Het is tijdens Tomorrowland toegelaten personen te laten kamperen tegen betaling op privaat domein.

Het volledige reglement kan je hier nalezen.

D

Drukte
Wanneer wordt de grootste drukte verwacht?
Op donderdagmiddag en maandagochtend wordt er drukte verwacht in het centrum van Reet en in de Rumstsestraat en Molenstraat. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag wordt het druk in het centrum van Rumst en aan afrit 8 (E19).

G

Groene zone
In de groene zone

 • controleren stewards permanent de toegang op vrijdag, zaterdag en zondag;
 • rijdt enkel een wagen met een groen doorlaatbewijs of dienstvoertuig voor het festival;
 • parkeert in de straten enkel een wagen met een groen doorlaatbewijs of dienstvoertuig voor het festival.


Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) in de Kerremansstraat en 's Herenbaan. Hoe kan ik mijn huis of werkplek bereiken?
Op vertoon van je doorlaatbewijs, kan je steeds je woning of onderneming bereiken via de Molenstraat. Let op: de Nachtegaalstraat en Dirkputstraat zijn afgesloten voor alle verkeer.

Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) in Terhagen. Hoe kan ik mijn huis of werkplek bereiken?
Op vertoon van je doorlaatbewijs, kan je steeds je woning of onderneming bereiken vanuit Rumst.

Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) in de Rumstsestraat en Keelhoevestraat. Hoe kan ik mijn huis of werkplek bereiken?
Op vertoon van je doorlaatbewijs, kan je steeds je woning of onderneming bereiken vanuit Reet of Rumst.

Ik ben inwoner, eigenaar, ondernemer of werknemer in de autoluwe zone (groene zone) en wil bezoek ontvangen. Hoe kunnen ze tot aan mijn huis of onderneming rijden?
Voor bezoekers kan je een tijdelijk doorlaatbewijs (1 dag geldig) aanvragen bij de gemeente Rumst of in het buurthuis van Tomorrowland aan de watertoren in de Nachtegaalstraat.

L

Lawaaihinder
Wat als je lawaaihinder ondervindt?
Contacteer het buurthuis via 0800 19009 of buurt@tomorrowland.be.

 

Lost and found
Ben je iets verloren tijdens Tomorrowland? Op het festivalterrein en op de camping vind je ‘Lost and found’-stands waar je tijdens het festival en je verblijf op de camping terechtkan.

Identiteitskaarten en rijbewijzen worden na elk festivalweekend, op dinsdagmorgen, naar het zonecommissariaat van de Lokale Politie Zone Rupel, Jozef Van Cleemputplein 5, gebracht.

Alle andere voorwerpen (dus ook bankkaarten, gsm’s…) worden door Tomorrowland bewaard. Neem contact op met lostandfound@tomorrowland.com als je na het festival wil melden dat je iets kwijt bent. Geef in je mail een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de voorwerpen. Vermeld bij een gsm zeker ook het IMEI-nummer, zo kan het gemakkelijker teruggevonden worden.

Openingsuren:
tomorrowland.com/en/festival/practical/opening-hours

N

NMBS
Trein
De NMBS legt tijdens de festivalweekends extra (nacht)treinen in tussen Antwerpen-Centraal en Boom. Meer informatie vind je op tomorrowland.com/nl/festival/praktisch/bereikbaarheid

O

Oranje zone
In de oranje zone

 • controleren stewards permanent de toegang op vrijdag, zaterdag en zondag
 • helpt een oranje doorlaatbewijs de stewards om je vlotter toegang te geven
 • De oranje zone geldt in alle straten gelegen tussen de nieuwe rotonde in de Nieuwstraat en de rotonde in de Kapelstraat

Overlast
Wat als je als buurtbewoners overlast ondervindt?
Contacteer het buurthuis via 0800 19009 of buurt@tomorrowland.be.

P

Pearls
Voor alle informatie over tickets, pearls (de officiële muntwaarde van Tomorrowland), … kan je terecht op tomorrowland.com.

  

Pendelbussen
Voor de festivalgangers worden gratis pendelbussen ingelegd naar het festivalterrein en de camping. Meer informatie vind je op de pagina van Tomorrowland: How to get there. Je vindt er ook informatie over bussen en treinen van thuis naar het festival.

S

Sluikstort / vol vuilbakje
Is een vuilzak of vuilbakje vol? Merk je sluikstort op tijdens het festival? Meld het bij het buurthuis via buurt.tomorrowland.be of bel naar 0800 19009.

Tickets
Voor alle informatie over tickets, pearls (de officiële muntwaarde van Tomorrowland), … kan je terecht op tomorrowland.com.

Trein
De NMBS legt tijdens de festivalweekends extra (nacht)treinen in tussen Antwerpen-Centraal en Boom. Meer informatie vind je op tomorrowland.com/nl/festival/praktisch/bereikbaarheid .

V

Verhuren met Airbnb 

Verhuren via Airbnb wint aan populariteit! Steeds meer mensen kiezen ervoor een kamer, appartement of hun woning te verhuren via het online platform.
Onze gemeente en regio kent een stijgend aantal aanbiedingen op het platform. We vinden het als lokaal bestuur belangrijk burgers te informeren over de belangrijkste veiligheidsnormen en regelgeving van verhuren via Airbnb.

Meldingsplicht

Een Airbnb wordt beschouwd als verhuur met toeristisch oogmerk en moet daarom voldoen aan de regelgeving uit het logiesdecreet. Elke kamer, appartement of woning die wordt aangeboden via Airbnb, ook al gebeurt dit slechts éénmalig, moet gemeld worden aan Toerisme Vlaanderen.

De aanmelding doe je via hun website: https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom

Minimale veiligheid garanderen

Brandveilig

Zodra een kamer, appartement of woning aangeboden wordt voor verhuur, zijn er ook een aantal basisnormen waaraan voldaan moet worden.

Je logies moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen. Je moet dit als aanbieder van een Airbnb kunnen aantonen door middel van een brandveiligheidsattest. Om de brandveiligheid te garanderen, denk je best aan het plaatsen van rookmelders en CO-meters. Zorg ook voor een brandblusapparaat. Het is belangrijk dat de nooduitgang goed aangeduid is, zodat de gast in geval van brand vlot de uitweg vindt.

Gebeurt er toch een ongeval, dan is het belangrijk dat de gasten snel de juiste contactgegevens van noodcentrale, huiswachtpost… vinden. Zorg ervoor dat je een lijst ter beschikking hebt met lokale alarmnummers.

Verzekeringen

Als aanbieder van een Airbnb beschik je over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies en voor de verhuur ervan.

Conformiteit

Het pand waarin de toeristische logies is gelegen, moet voldoen aan de minimale basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid (conformiteit), opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. Enkele aandachtpunten: voorzie een leuning aan de trap, zorg voor een veilige elektrische installatie en een veilig verwarmingstoestel…
In de checklist ‘Woningscan in 1-2-3’, kan je de basisnormen nalezen. De checklist is terug te vinden op de website van IGEAN: https://www.igean.be/wonen-samenleven/woningkwaliteit/woningscan-in-123.

Daarnaast moet er ook voldaan worden aan de stedenbouwkundige regels. Indien noodzakelijk zal er een functiewijziging moeten worden aangevraagd.

Denk je eraan een kamer, appartement of woning aan te bieden via Airbnb?

Hou er dan zeker rekening mee dat je ook aan een aantal verplichtingen moet voldoen. Op deze manier verhuur je geruster en wordt de veiligheid van je huurders gegarandeerd. Vergeet zeker niet je logies aan te melden bij Toerisme Vlaanderen!

Verkeersregels
Plots zijn de verkeersmaatregelen anders dan aangekondigd? Wat nu?
Tijdens Tomorrowland worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen, die vooraf gecommuniceerd werden. De politie heeft echter in functie van de omstandigheden altijd het recht om andere verkeersmaatregelen te nemen. Je dient deze op te volgen.

Verloren voorwerpen
Ben je iets verloren tijdens Tomorrowland? Op het festivalterrein en op de camping vind je ‘Lost and found’-stands waar je tijdens het festival en je verblijf op de camping terechtkan.
Identiteitskaarten en rijbewijzen worden na elk festivalweekend, op dinsdagmorgen, naar het zonecommissariaat van de Lokale Politie Zone Rupel, Jozef Van Cleemputplein 5, gebracht.
Alle andere voorwerpen (dus ook bankkaarten, gsm’s…) worden door Tomorrowland bewaard. Neem contact op met lostandfound@tomorrowland.com als je na het festival wil melden dat je iets kwijt bent. Geef in je mail een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de voorwerpen. Vermeld bij een gsm zeker ook het IMEI-nummer, zo kan het gemakkelijker teruggevonden worden.

Vol vuilbakje/sluikstort
Is een vuilzak of vuilbakje vol? Merk je sluikstort op tijdens het festival? Meld het bij het buurthuis via buurt.tomorrowland.be of bel naar 0800 19009.

Z

Zorgverleners
Kunnen zorgverleners hun klanten bereiken in de groene en oranje zone?
Ja, zij ontvangen een permanent doorlaarbewijs en kunnen hun klanten bereiken. 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen