Vastgoedinformatie

Eenmalig registeren Vastgoedinformatie aanvragen

Opgelet! Op 15 januari maakte Rumst de overstap naar het Vastgoedinformatieplatform (VIP). 
Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen hun aanvraag doen via het 'vastgoedinformatieplatform'. Andere kunnen een aanvraag via onze website doen.

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. Deze informatie is dus van belang voor het verlijden van aktes en de informatieplicht met betrekking tot publiciteit. Overeenkomstig artikel 6.2.2, 4° van de VCRO wordt de schending van de informatieplicht, zoals vermeld in de artikels 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de VCRO een stedenbouwkundige inbreuk genoemd.

Je kan vastgoedinformatie aanvragen als één geheel, namelijk een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie waarover de gemeente beschikt betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,… wat wordt samengevat in de stedenbouwkundige inlichtingen. 

Opgelet: Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende, maar toch bestaande, inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Vastgoedinformatie is een momentopname, is louter informatief en heeft dus niet dezelfde (juridische) waarde als een omgevingsvergunning of een stedenbouwkundig attest. Het kan niet leiden tot een vrijstelling van een vergunningsaanvraag.

Hoe aanvragen

Notarissen en vastgoedmakelaars moeten hun aanvraag doen via het 'vastgoedinformatieplatform'.

Andere aanvragers dienen zich éénmalig te registreren via het aanvraagformulier.

De dienst omgeving behandelt vervolgens je aanvraag. Van zodra de registratie rond is, krijg je hiervan bericht per e-mail. Vervolgens kan je via het webformulier onbeperkt vastgoedinformatie opvragen voor één of meerdere percelen in Rumst. Je kan percelen aanduiden op een kaart, via ingave van een adres of via ingave van perceelgegevens.

Kostprijs

Vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen): 100 euro per kadastraal perceel

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • De percelen aangrenzend zijn
  • De percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen
  • Er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn)

De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.

Naar top