naar top

Aanleg opstelstroken aan kruispunten A12 in Aartselaar vanaf 15 november start

Algemene info

Maatregel moet verkeersdruk omgeving A12 verder verlichten

Vanaf vrijdagavond 15 november start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12. De extra opstelcapaciteit zal toelaten om meer groentijd te geven aan het verkeer vanuit de zijstraten. De maatregel moet de verkeersdruk in de omgeving van de A12 verder verlichten. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg nog voor het jaareinde te kunnen afronden.

Extra opstelstroken aan vier kruispunten

Na de invoering van de tijdelijke ‘werflichtenregeling’ in augustus, voert het Agentschap Wegen en Verkeer een tweede maatregel in die de verkeersdruk in de omgeving van de A12 moet verlichten. Aan de vier kruispunten van de A12 in Aartselaar worden bijkomende opstelstroken aangelegd. Door extra opstelcapaciteit te voorzien op de A12 kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze maatregel moet de verkeersdoorstroming rond de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten.

Wat verandert er precies?

Op alle vier de kruispunten (van kruispunt Langlaarsteenweg t.e.m. kruispunt Kontichsesteenweg) worden bijkomende opstelstroken aangelegd op de A12 in beide rijrichtingen. Zowel voor als na de lichten wordt een bijkomende opstelstrook van ongeveer 150m aangelegd aan weerszijden van ieder kruispunt. Voorbij de verkeerslichten wordt de bestaande afrit hiervoor aangepast.

Voor de aanleg van de opstelstroken wordt ruimte ingenomen van de midden- en zijbermen. In de rijrichting Antwerpen wordt de opstelstrook voorzien in de middenberm. In de rijrichting Brussel wordt de opstelstrook voorzien in de zijberm (tussen A12 en N177).

Het aanleggen van deze extra opstelstroken is een ingrijpend werk waarvoor plaatselijk een volledig nieuwe wegopbouw (van fundering tot toplaag) nodig is. Voor de opbouw van het nieuwe wegdek kan beginnen, zal de aannemer eerst nog in de weer zijn met het bouwrijp maken van de locaties (afbraak bestaande verharding en grondwerk). Verder zal de aannemer ook nieuwe riolering plaatsen, grachten aanleggen, vangrails aanbrengen, etc…

Werken in vier fases

De werken gebeuren in vier fases en beginnen aan het kruispunt van de A12/N177 met Bist en Langlaarsteenweg. Vervolgens schuiven ze kruispunt per kruispunt op in de richting van Antwerpen. Op vrijdagavond 15 november (20u) gaan de werken van start. Per kruispunt zullen de werken ongeveer een week in beslag nemen. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg van de opstelstroken nog voor het jaareinde te kunnen afronden.

Hinder: overdag blijven A12 en kruispunten volledig open

De werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen voor het verkeer. Om de hinder tot een minimum te beperken, nemen AWV en de aannemer een aantal maatregelen. Zo zullen de werken waarvoor er rijstroken moeten worden ingenomen op de A12, enkel ’s nachts uitgevoerd worden. Overdag blijft de A12 in beide richtingen volledig open en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten steeds mogelijk. ’s Nachts rijdt het verkeer op de A12 in beide richtingen over één rijstrook en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten niet mogelijk. Tijdens de nachten van woensdag, donderdag en vrijdag wordt de A12 richting Brussel telkens afgesloten en moet het verkeer via de parallelle Boomsesteenweg/Antwerpsesteenweg (N177) rijden.

Verkeerssituatie overdag (6 – 20 uur):

 • Richting Antwerpen A12 volledig open (2 rijstroken beschikbaar)
 • Richting Brussel A12 volledig open (2 rijstroken beschikbaar)
 • Kruisende bewegingen op kruispunt waar gewerkt wordt zijn mogelijk
 • Richting Brussel: afrit voorbij het kruispunt waar gewerkt wordt is afgesloten

Verkeerssituatie ’s nachts (20 – 6 uur):

 • Richting Antwerpen wordt de A12 op één rijstrook gezet
 • Richting Brussel wordt de A12 op één rijstrook gezet
 • Op woensdag-, donderdag- en vrijdagnacht wordt de A12 richting Brussel afgesloten, verkeer over de N177
 • Kruisende bewegingen op kruispunt waar gewerkt wordt zijn niet mogelijk
 • Richting Brussel: afrit voorbij het kruispunt waar gewerkt wordt is afgesloten

Meer informatie

Alle informatie over de werken kunt u terugvinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer via www.wegenenverkeer.be/aartselaar.

Terug naar overzicht

Technische fiche

 • Bouwheer: Agentschap wegen en verkeer
 • Startdatum: vrijdag 15 november 2019
 • Einddatum: dinsdag 31 december 2019

Deelgemeente

Contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Status

Afgeronde projecten
 • A12 Opstelstroken Vergelijking
 • Fasering opstelstroken op luchtfoto - fases

Deel deze pagina