Vacature IOED-Coördinator Rupelstreek

Thuisloket

 • Interesse? Schrijf je in voor de vacature IOED-Coördinator

  Formulier

De Rupelstreek omvat de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Sinds 2009 werken deze gemeenten samen rond erfgoed binnen de Intergemeentelijke projectvereniging ERFGOED Rupelstreek. Recentelijk werd deze projectvereniging erkend als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). Met de nieuwe IOED willen de betrokken besturen hun ambities op het vlak van erfgoed verder vorm geven in een volwaardige professionele erfgoedwerking. Zij zijn er immers van overtuigd dat een IOED een must is om een duurzame toekomst voor het onroerend erfgoed van de Rupelstreek te waarborgen zonder daarbij het andere (o.a. roerend en immaterieel) erfgoed van de Rupelstreek uit het oog te verliezen.
De missie en de visie van de nieuwe IOED Rupelstreek werden uitgeschreven in een Onroerend Erfgoedbeleidsplan. De voornaamste ambities zijn:

 • bouwen aan een geïntegreerd beleid waar landschappelijk, varend, bouwkundig en archeologisch erfgoed als één geheel worden beschouwd en beheerd
 • een transversale werking uitbouwen in interactie met andere beleidsniveaus en -domeinen (toerisme, natuurbehoud, sociale economie, ruimtelijke ordening, …), bijzondere aandacht gaat naar de interactie met de culturele erfgoedwerking (vooral roerend en immaterieel erfgoed) in de regio
 • het stimuleren en faciliteren van de valorisatie van onroerend erfgoed door economisch-, sociaaleconomisch- en natuurgericht, toeristisch en recreatief medegebruik
 • het stimuleren van de samenwerking en dialoog tussen de besturen, gemeentelijke administratie, de vele actieve vrijwilligers en ook de inwoners van de regio
 • de uitbouw van een maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed door gerichte communicatie en participatie in de werking, maar ook door het aanwezige erfgoed beter leesbaar en beleefbaar te maken

Jobomschrijving

 • Je wordt voor de besturen en de erfgoedactoren uit de regio het eerste aanspreekpunt voor alle adviesverlening rond onroerend erfgoed
 • Je coördineert gemeentelijke acties rond bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed
 • Je staat in voor de implementatie van het intergemeentelijk onroerend erfgoedbeleid
 • Je geeft mee vorm aan de dagelijkse werking van de nieuwe IOED
 • Je staat in voor de coördinatie van de werking die je ook mee realiseert samen met de partners en (toekomstige) collega’s
 • Je zoekt naar maximale synergiën met het niet-onroerend erfgoed van de Rupelstreek en met andere beleids-domeinen zoals toerisme, ruimtelijke ordening en natuur

De rest van het takenpakket kan je nalezen in de functiebeschrijving.

Profiel

 • bereid consequent te handelen conform het onroerend erfgoedbeleidsplan van de IOED en de visie van de betrokken besturen
 • op de hoogte van de laatste (beleidsmatige) ontwikkelingen in de erfgoedsector
 • ondernemend en neem je verantwoordelijkheid en initiatief
 • een open en nauwgezette communicator, zowel mondeling als schriftelijk
 • sterk in enthousiasmeren, overtuigen en argumenteren
 • bedreven in de begeleiding van de vrijwilligerswerking
 • een teamspeler en kan je zelfstandig werken in een klein team
 • bekend met de werking van (lokale en bovenlokale) overheden
 • idealiter vertrouwd met de Rupelstreek en met industrieel erfgoed
 • bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk
 • houder van een rijbewijs B en beschik je over een wagen

Aanbod

 • Deeltijds contract (30,4/38) van onbepaalde duur
 • Niveau A1-A3
 • Maaltijdcheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 2°pensioenpijler contractanten

Ben je geboeid door Erfgoed? Kan je goed met mensen omgaan? Bezit je een flinke dosis organisatietalent? Stel je dan kandidaat voor de functie van IOED-Coördinator Rupelstreek!
Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op 03 880 00 40 of via personeel@rumst.be.

De datum voor het schriftelijke en mondelinge deel van de selectieproeven wordt later bekend gemaakt.

Interesse?

Stel je dan snel kandidaat! Voorwaarden, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier kan je onderaan vinden op de website.
Je kandidatuur, diploma en kopie van je rijbewijs kan je bezorgen via:

via het thuisloket

Op 2 maart 2021 sluiten we deze vacature af.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail