Vacature expert onderwijs & opgroeien

Thuisloket

 • Interesse? Schrijf je in voor de vacature expert onderwijs & opgroeien

  Formulier

Het lokaal bestuur Rumst zoekt een fijne collega, die instaat voor de opvoedingsondersteuning en dienst onderwijs van de gemeente.

Taakomschrijving

 • Je werkt een krachtig lokaal beleid uit in samenwerking met de relevante actoren. Je kan je kennis van de beleidscontext op Vlaams en Europees niveau, en ontwikkelingen en innovatie verbinden met de noden en kansen op lokaal niveau, tot een krachtig lokaal complementair beleid.
 • Je vertaalt het beleid naar samenhangende, onderbouwde en zichtbare processen en projecten en werkt hiervoor samen over de verschillende diensten van de cluster en andere betrokken beleidsdomeinen heen. Je denkt én doet.
 • Om dit geïntegreerd lokaal beleid te realiseren, bouw je een netwerk uit met de lokale actoren in het ruime werkveld van welzijn en zorg, opgroeien en onderwijs.
 • Je profileert je als expert in je domein, wisselt informatie over je beleidsdomein uit en houdt vinger aan de pols rond actuele trends en tendensen. Tegelijk ben je aanspreekpunt voor interne diensten, externe partners en voor de burger.
 • Je rapporteert systematisch over de voortgang en de resultaten van je projecten aan je beleidscoördinator, algemeen directeur, mandatarissen en externe partners. Daarnaast communiceer je over je projecten en over je beleidsdomein aan de inwoners.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

  De diplomavereiste die als regel geldt voor dit niveau wordt geschrapt mits een kandidaat, die niet over het vereiste diploma beschikt, voldoet aan  een relevante werkervaring van 15 jaar waarin projectmanagement en beleidsvoorbereidend werk aanwezig is en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest  die georganiseerd wordt via een partner van Poolstok.

 • Je moet minstens twee jaar relevante beroepservaring hebben
 • Je werkt klantgericht met de nodige integriteit
 • Je bent ondernemend en besluitvaardig
 • Je kan onafhankelijk denken
 • Je kan probleemoplossend denken
 • Je ontwikkelt visie
 • Je werkt kwaliteitsgericht en met inzet
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur (19/38) 
 • niveau A1-A3
 • maaltijdcheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 2°pensioenpijler contractanten
 • Relevante anciënniteit wordt mee in rekening genomen

Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op 03 880 00 40 of via personeel@rumst.be.

Wens je te werken rond sociaal beleid waarin de klant centraal staat, waarbij je samen met de externe organisaties samenwerkt en de noden van de klant afstemt? Stel je dan kandidaat voor de job van expert onderwijs & opgroeien binnen ons bestuur!

Interesse? 

Stel dan je kandidatuur.  Voorwaarden, functiebeschrijvingen en inschrijvingsformulieren kan je onderaan deze pagina downloaden.
Je kandidatuur, diploma en kopie van je rijbewijs kan je bezorgen:

Het thuisloket

Op 8 maart 2021 sluiten we deze vacature af. 
De data van de selectieproeven zijn:

 • schriftelijk: woensdag 17 maart 2021 (thuisopdracht van 16u-20u)
 • mondeling: woensdag 31 maart 2021 (via Teams)

De geslaagde kandidaten van de selectieproeven, die niet onmiddelijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 6 maanden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail