Vacature beleidscoördinator grondgebiedszaken

De gemeente Rumst maakt deel uit van de Rupelstreek en omvat drie deelgemeenten: Reet, Rumst en Terhagen. Als gemeentebestuur met een modern lokaal beleid trachten we aan meer dan 15.000 inwoners onze dienstverlening optimaal aan te bieden. Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij een dynamische en stevige organisatie uitgebouwd met meer dan 200 medewerkers. Om de vele nieuwe uitdagingen te trotseren zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers waarvan de kwaliteiten belangrijker zijn dan leeftijd, geslacht of afkomst.

Taakomschrijving

De beleidscoördinator grondgebiedszaken geeft leiding aan de medewerkers van de cluster grondgebiedszaken die aan volgende beleidsthema’s werken: gebiedsontwikkeling, ruimtelijke planning, milieu, lokale economie, omgevingsvergunningen, mobiliteit, projecten openbaar domein en beheer openbaar domein.

De beleidscoördinator grondgebiedszaken is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -uitvoering van projecten van bovenstaande beleidsthema’s.

De beleidscoördinator grondgebiedszaken stimuleert een kwalitatief en participatief grondgebiedsbeleid. Hij of zij vervult hierbij een spilfunctie die alle betrokken actoren betrekt, motiveert, begeleidt en adviseert in het beleidsproces.

Enkele taken:

 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de beleidsvoering rond grondgebiedszaken in functie van de beleids- en beheerscyclus
 • Coördineren van het grondgebiedsbeleid zodat alle beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan inzake grondgebied gerealiseerd worden
 • Actief deelnemen aan het managementteam, het overkoepelend overlegorgaan van de beleidscoördinatoren dat over de verschillende clusters heen werkt
 • Leiden, coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de verschillende beleidsdomeinen en clusters ter realisatie en optimalisatie van het meerjarenplan, de werkingsprocessen en de klantvriendelijke dienstverlening

Profiel

 • Je bent in het bezit van ofwel een master diploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, dat aansluit bij het specifieke takenpakket van de functie, bij voorkeur in een technische richting.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je hebt een goede computerkennis
 • Je bent vriendelijk, communicatief, hulpvaardig naar de klanten toe
 • Je hebt zin voor initiatief en denkt mee over de strategie van het werkgebied
 • Je kan medewerkers motiveren en coachen in hun werk
 • Je gaat georganiseerd en gestructureerd te werk en hebt oog voor orde en netheid

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Niveau A1-A3
 • Maaltijdcheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 2°pensioenpijler contractanten
 • Relevante anciënniteit wordt mee in rekening genomen

Coördineer je graag het beleid op gebied van grondgebiedszaken? Ligt een efficiënt, kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening je nauw aan het hart? Houd je er van om medewerkers te coachen en te begeleiden? Dan is deze afwisselende job misschien iets voor jou. Meer info kan je verkrijgen bij het selectiekantoor Search & Selection op 03 248 29 40 of via t.bertens@searchselection.com

De data van de selectieproeven zullen later meegedeeld worden.
De geslaagde kandidaten van de selectieproeven, die niet onmiddelijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 6 maanden.

Interesse? Stel dan je kandidatuur. Voorwaarden, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier kan je vinden onderaan op de website.
Je kandidatuur, diploma en kopie van je rijbewijs kan je bezorgen via:

Op 16 februari 2020 sluiten we deze vacature af.

Deel deze pagina

vacature

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail