Vacature begeleid(st)er gemelde opvang

Solliciteer nu

Deze functie’s kan je combineren met de functie van begeleider IBO met 4/38 in rang Dv, dit met een totaal van 28/38.

Wat doe je?

Als begeleid(st)er GO (gemelde opvang) sta je in voor de begeleiding van de door het gemeentebestuur georganiseerde gemelde kinderopvang, dit is voor- en naschoolse opvang tijdens de schooldagen en eventueel BKO (buitenschoolse kinderopvang) op woensdagnamiddag en op schoolvrije en vakantiedagen.

Er wordt gewerkt met een weekgemiddelde. De uurroosters worden 2 weken op voorhand overhandigd. Hieronder vind je de uren waarop je tewerkgesteld kan worden.
Je doet de ochtend en/of de avondopvang tijdens de schooldagen in een school/ IBO locatie met kinderopvang.  Je wordt ingepland in een flexibel uurrooster tussen 7 en 8.30 uur voor de ochtendopvang en tussen 15.30 en 18 uur voor de avondopvang.
Je kan ook ingezet worden op woensdagmiddag, schoolvrije dagen en in schoolvakanties in een IBO. Onderstaande tewerkstelling is hier van toepassing Je wordt ingepland in een flexibel uurrooster tussen deze uren:

 • Woensdagnamiddag: tussen 12 en 18 uur.
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen: tussen 7 en 18 uur aan 6 tot 8 uur per werkdag.

Wat verwachten we van je?

 • Je onthaalt, begeleidt en vangt de kinderen op in de opvanglocaties tijdens de voorziene opvanguren
 • Je registreert de aanwezige kinderen
 • Je plant en bereidt de activiteiten voor voor een zinvolle vrijetijdsbesteding van de kinderen
 • Je biedt tijdens het vrij spel impulsen aan en speelt actief mee met de kinderen
 • Je onthaalt de ouders en de kinderen op een vriendelijke en gepaste manier
 • Je hebt een open communicatie met de kinderen om een vertrouwensrelatie op te bouwen
 • Je rapporteert aan de leidinggevende in verband met de werking van de dienst, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten en activiteiten,…
 • Je neemt deel aan en/of organiseert het werkoverleg dat nodig is voor het uitvoeren van de taken
 • Je wisselt noodzakelijke informatie uit met collega’s en de coördinator en locatieverantwoordelijken, o.a. op teamvergaderingen
 • Daarnaast ben je in het bezit van een diploma van secundair onderwijs dat bovendien voldoet aan een kwalificatiebewijs/attest
  (Ministrieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang)
  • een diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, dat betrekking heeft op een examenprogramma van de studierichting Personenzorg, specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting Kinderverzorging van het voltijds secundair onderwijs;

  • van het secundair volwassenenonderwijs:
   • een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of kinderzorg/begeleider kinderopvang;
   • een certificaat begeleider buitenschoolse kinderopvang;
   • een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg;
  • van het secundair beroepsonderwijs:

   • een diploma van het derde jaar van de derde graad van de volgende studierichtingen: Kinderzorg, Begeleider in Kinderopvang of Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang;
   • een studiegetuigschrift en een kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;
   • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van de studierichting Kinderverzorging;
   • een brevet van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;
   • een diploma van het derde jaar van de vierde graad van de studierichting Verpleegkunde;
   • een diploma van het onderwijs van het derde jaar van de derde graad van een naamloos jaar, als bij het diploma een door de verificateur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd;
  • van het secundair technisch onderwijs:
   • een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de volgende richtingen: Sociale en Technische Wetenschappen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Bijzondere Jeugdzorg, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Verpleegaspirant;
   • een diploma van het secundair-na-secundair Internaatswerking of Leefgroepenwerking;
   • een diploma van het derde jaar van de derde graad van de richtingen Internaatswerking of Leefgroepenwerking;
  • van het deeltijds beroepssecundair onderwijs: een certificaat van de opleiding Begeleider in de Kinderopvang van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, uitgereikt vanaf september 2011;

  • van het hoger beroepsonderwijs:
   • een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de modules van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, inclusief vrijstellingen, met vrucht zijn voltooid, ofwel dat het eerste en het tweede studiejaar van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, met vrucht zijn voltooid;
   • een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de Specifieke Lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid;
  • van het hoger onderwijs van een of meer cycli, van een bachelor of van een master;
   • een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, van een van de volgende studierichtingen: Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Re-adaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen;
   • een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;
   • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus;
  • bepaalde kwalificatiebewijzen die behaald zijn tot een bepaalde einddatum, namelijk:
   • uitgereikt tot en met 31 augustus 2011: een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding ‘Leidinggevende in Kinderopvang’, georganiseerd door de Arteveldehogeschool van Gent;
   • uitgereikt tot en met 1 oktober 2015: een getuigschrift van de postgraduaatopleiding ‘Verantwoordelijke in Kinderopvang’, georganiseerd door de Karel de Grote-Hogeschool van Antwerpen;
   • uitgereikt tot en met oktober 2016: een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang, uitgereikt door een SYNTRA-centrum, een eindstudiebewijs van de ondernemersopleiding Beheerder Particuliere Opvanginstelling, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen of een SYNTRA-centrum;
  • OF voldoen aan 1 van de hierboven vermelde voorwaarden binnen een termijn van 1 jaar na aanstelling.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een deeltijdse job (8,5 en/of 15,5/38) in contractueel verband van onbepaalde duur
 • Een boeiende en afwisselende functie, waarbij je voldoening haalt uit een lach of knuffel van de kinderen
 • Een marktconform salaris volgens schaal D1-D3 (minimum bruto maandwedde: €479,84 (8,5/38) en € 875,01 (15,5/38)). Alle relevante ervaring wordt bij de anciënniteitsberekening in rekening gebracht. Wil je weten wat dit voor jou concreet betekent? Aarzel dan niet om een loonsimulatie op te vragen via rumst.be/verloning-hoeveel-zal-ik-verdienen
 • Het salaris wordt aangevuld met een pakket van extralegale voordelen. Bekijk onze troeven hier.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Er wordt gewerkt met een weekgemiddelde. De uurroosters worden 2 weken op voorhand overhandigd. Er wordt afwisselend gewerkt, zodat iedereen eens de opvang op ochtend-, avond- en woensdagnamiddag begeleidt. Dit geldt ook voor de schoolvrije dagen en de schoolvakanties.

Hoe verloopt de procedure?

Alle kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden uitgenodigd voor de selectieprocedure.
Deze selectieprocedure bestaat uit:

Schriftelijk examengedeelte (op 60 punten)

 • Eén of meerdere cases met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met het werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd.
 • In dit onderdeel worden de competenties vereist voor de functie op basis van de resultaatsgebieden in de functiebeschrijving en de vereiste competenties getoetst.
 • Proef die de nodige basiskennis van de gemeentelijke organisatie, werking en/of regelgeving m.b.t. de functie toetst. Deze proef kan deels of geheel verwerkt worden in het luik cases.
 • Proef informatica die de kennis en vaardigheden van noodzakelijke informaticatoepassingen toetst. De proef informatica kan deels of geheel verwerkt worden in het luik cases.

Mondeling examengedeelte (op 40 punten)

 • Interview waarin er getoetst wordt naar de competenties die vereist zijn voor de functie en waarin er gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk examengedeelte minimum vijftig procent van de punten behalen en minimum zestig procent op het totaal der proeven.


De exacte data van de selectieproeven worden nog meegedeeld. Je dient te slagen voor elk onderdeel om verder te gaan naar het volgende onderdeel. Geslaagde kandidaten, die niet worden aangesteld, worden sowieso opgenomen in de wervingsreserve die minstens 6 maanden geldig is.

Heb je interesse?

Solliciteren kan via de knop bovenaan en dat ten laatste op 15 september 2022. Hier zal je jouw gegevens, CV, motivatiebrief, diploma/kwalificatieattest en een recent uittreksel van het strafregister (model 596.2) kunnen doorgeven. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.

Heb je nog vragen?

Lees zeker onze pagina voor nieuwe medewerkers door. Je vindt er een heleboel informatie in verband met jouw sollicitatie. Heb je niet het antwoord gevonden op je vraag? Contacteer een van onze collega’s bij de personeelsdienst via personeel@rumst.be.

Solliciteer nu

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen