Uniform gemeentelijk politiereglement

Het uniform gemeentelijk politiereglement is van toepassing op elke persoon die zich op het grondgebied van één van de gemeenten van de politiezone Rupel bevindt (deel A), ongeacht de woonplaats of nationaliteit. De politiezone Rupel is samengesteld uit de gemeenten Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem.

Wie zich niet houdt aan de bepalingen van het politiereglement riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete).

Downloads

Naar top