Uitverkoop

Wanneer je handelsactiviteit door overmacht aanzienlijk gehinderd wordt, mag je als zaakvoerder volgens de handelspraktijkenwet overgaan tot een uitverkoop. Overmacht is een gebeurtenis die buiten de wil van de verkoper plaatsvindt en waaraan hij niet kan ontkomen. Een voorbeeld van zo’n gebeurtenis is werken aan het openbaar domein, die gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de handelszaak verhinderen of bemoeilijken.

Voor wie

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen

Voorwaarden

  • periode van maximaal 5 maanden
  • enkel producten die tot de voorraad behoren mogen worden uitverkocht
  • de verkoper is verplicht zijn prijzen te verminderen en verkoop met verlies is toegestaan
  • bij reclame voor de uitverkoop moet steeds de begindatum vermeld worden
  • wanneer de wegenwerken minder dan 5 maanden duren, moet de uitverkoop stoppen bij het einde van de werken

Hoe aanvragen

Vooraleer je mag beginnen met de uitverkoop, moet je de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie per aangetekende brief op de hoogte brengen. Deze brief moet volgende zaken bevatten:

  • identiteit van de verkoper
  • begindatum
  • plaats
  • reden van de uitverkoop

Voeg een attest toe waarmee je de reden van de uitverkoop bewijst. In het geval van openbare werken kan je een hinderattest aanvragen bij de dienst Lokale Economie van de gemeente Rumst.

Meer info

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
Dienst Handelsreglementering
North Gate III - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel
tel.0800 120 33| fax0800 120 57
e-mail: info.eco@economie.fgov.be
website: http://economie.fgov.be

Naar top