Uitstel van betaling RSZ

Bij iedere loonuitbetaling moet je als werkgever persoonlijke RSZ-bijdragen voor de werknemers inhouden. Bij dit ingehouden aandeel komt ook de bijdrage als werkgever. Het totale bedrag betaal je per kwartaal aan de RSZ.

Als je als werkgever in tijdelijke betaalmoeilijkheden verkeert, kan je bij de Directie Inning van de RSZ uitstel van betaling aanvragen. De maximumtermijnen van het uitstel bedraagt 4 maanden en in uitzonderlijke gevallen 6 maanden. Nadat je alle afbetalingen volgens het afbetalingsplan hebt afgelost, kan je een gemotiveerde aanvraag tot terugvordering van de bijdrageopslagen en verwijlintresten indienen bij de dienst Gerechtelijke Navordering van de RSZ.

Je kan als motivatie voor het uitstel overmacht opgeven. Werken aan het openbaar domein kunnen een geval van overmacht zijn, het beheerscomit√© beoordeelt dit dossier per dossier. Het hinderattest kan je meegeven als ondersteuning van de aanvraag.

Voor wie

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen

Hoe aanvragen

RSZ - Directie Inning
Victor Hortaplein 11 - 1060 Brussel
tel.02 509 31 11 -fax02 509 30 19
www.rsz.fgov.be

En bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Naar top