UBO-register voor het registreren van uiteindelijk begunstigden

Bestuurders van vzw’s zijn in het kader van een antiwitwasmaatregel verplicht om een aantal identificatiegegevens aan de FOD Financiën door te geven via het ‘UBO-register’.

Wie moet zich registreren?

Iedereen die betrokken is bij het bestuur van een vzw wordt als UBO beschouwd. Concreet: de leden van de raad van bestuur, personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, en al wie belast is met het dagelijkse bestuur of op de een of andere manier zeggenschap heeft over de vereniging.

Welke info komt in het register terecht?

In het UBO-register komen naam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en adres van elke uiteindelijke begunstigde, net zoals zijn rol binnen de vzw en sinds wanneer hij UBO is.

Meer info op https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register.

Deel deze pagina