Toegankelijkheid

Het lokaal bestuur Rumst streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijnen en het Vlaams Bestuursdecreet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op rumst.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • Afbeeldingen hebben niet altijd een correcte alternatieve beschrijving
  • Pagina's zijn niet altijd correct gestructureerd met koppen, lijsten, tabellen.
  • PDF bestanden zijn mogelijk niet leesbaar met een screenreader.

Onevenredige last

1.2.5 Audiodescriptie
De meeste van onze video’s zijn nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door een alternatief, zoals een losse tekstpagina of webformulieren.
Op rumst.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Via de toegankelijkheidstool van LCP wordt een periodieke, automatische screening van de website uitgevoerd. De tool is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreend.

Applicaties van derden

Niet in alle gevallen is het lokaal bestuur Rumst in staat om informatie toegankelijk aan te bieden. In sommige gevallen maakt het lokaal bestuur Rumst voor het digitaal aanbieden van informatie gebruik van applicaties of informatie van derden. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 augustus 2022, na een zelfbeoordeling.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 25 oktober 2023.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via info@rumst.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.
Je kan het probleem ook per brief melden: Lokaal Bestuur Rumst, t.a.v. de communicatiedienst, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback of ben je het niet eens met de oplossing van jouw klacht? Dan kan je een klacht indienen via secretariaat@rumst.be. Hoe je dat kan doen, lees je hier: https://www.rumst.be/product/718/meldingen-en-klachten

Naar top