Tijdelijke werkloosheid

Als de onderneming op een bepaald moment onvoldoende werk kan bieden aan werknemers, kan je de betrokken werknemers tijdelijk werkloos stellen. Zij blijven dan in dienst, maar de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst. Op deze manier kan je eventuele ontslagen vermijden.

Voor wie

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen

Voorwaarden

Als je van deze regeling gebruik wilt maken, moet je als werkgever aantonen dat de onderneming hen om redenen van overmacht tijdelijk niet kan tewerkstellen. Openbare werken vallen onder overmacht. De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA beslist hierover geval per geval.

Hoe aanvragen

Omdat in bepaalde sectoren een afwijkende regeling geldt, neem je best vooraf contact op met je sociaal secretariaat of met het werkloosheidbureau van de RVA.

Meer info

RVA Rupelstreek
Werkloosheidsbureau RVA Boom
Jozef Van Cleemputplein 4/06.1 2850 Boom
Tel : 03 888 63 13 | Fax : 03 844 46 22
website: www.rva.be

Naar top