Het groenplan

Het pesticidevrij onderhoud van het openbaar domein vormt een grote uitdaging. Omwille van het grote grondgebied en het groene karakter van de gemeente Rumst is een doordachte aanpak noodzakelijk. De uitdaging vergt een gericht en efficiënt inzetten van personeel en middelen, een duidelijke visie op het groenbeheer en het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein.

Het groenbeheersplan geeft de visie weer voor het onderhoud en het beheer van het openbaar groen én toont de gewenste kwaliteit van het onderhoud voor verschillende delen in de gemeente. Om dat kwaliteitsniveau te behalen, worden er concrete maatregelen geformuleerd.

De gemeente Rumst wordt in het groenbeheersplan opgedeeld in zones met een verschillende onderhoudsfrequentie en kwaliteitsniveau. Het plan is de leidraad voor het onderhoud van het openbaar groen en moet de bewoners zicht bieden op de belevingswaarde van de openbare groene zones. Het plan bevat maatregelen en acties op zowel korte als lange termijn en is tevens een evaluatie-instrument bij de uitrol ervan.

Het uitgangspunt van dit beheersplan is het efficiënt, duurzaam en pesticidevrij beheer van de openbare ruimte. Dit alles met het oog op een verzorgde leefomgeving met kwaliteitsvolle groene openbare plaatsen voor de inwoners van de gemeente Rumst.

Het is algemeen geweten dat pesticiden schadelijk zijn. Ze vervuilen het grondwater en onze waterlopen, zodus ook ons drinkwater. Alleen al daarom is een andere aanpak van het gemeentelijk groenbeheer noodzakelijk. Want zonder is gezonder!


Het groenplan zorgt voor een betere levenskwaliteit

Het groenplan van onze gemeente wil bijdragen tot een betere levenskwaliteit.
Op deze pagina lichten we de belangrijkste elementen uit het plan toe. Onze lokale duurzaamheidsheld Tim Heyrman van tuinbedrijf ‘Herstel de Aarde’ geeft voor elk van de onderdelen bijkomende tips die je ook in je eigen tuin kan toepassen.

Openingsuren & contact

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen