Op weg naar meer verkeersveiligheid

Op deze pagina verzamelen we informatielinks en documenten die nuttig kunnen zijn om je te informeren over verkeersveiligheid en de invoering van de zone 30.

Iedereen houdt van de zone 30

Ben je het niet eens met deze stelling? Laten we de argumenten eens bekijken.
Onze houding ten opzichte van verkeersregels kan soms bijzonder te noemen. We lijken vaak meer tolerantie te tonen ten opzichte van verkeersovertredingen dan in andere aspecten van ons dagelijks leven. Even snel dubbel parkeren omdat het maar voor een paar minuten is, snel door een rood stoplicht rijden, of met een drankje op achter het stuur kruipen omdat het niet ver is... En die snelheidslimiet lijkt soms wel een beetje flexibel, nietwaar?

In het verkeer lijken we meer risico’s te accepteren dan elders. Maar hoe komt dat? Is het omdat we de risico’s niet realistisch kunnen inschatten? Of negeren we ze gewoon? Als er een problematische situatie is met een vliegtuig, zal dit meteen alarmbellen doen afgaan. Voedsel over de houdbaarheidsdatum eten we niet. Een kampvuur maken in een gebied geteisterd door droogte is ondenkbaar. Die risico’s nemen we niet, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn.

En toch… die 600 verkeersdoden per jaar en de duizenden (zwaar)gewonden kunnen ons er nog altijd niet massaal van overtuigen om allemaal het juiste te doen in het verkeer. En daarom is er deze pagina, naast de vele andere over dit onderwerp. Hierin geven we
feiten en argumenten die voor zich spreken. Die je vast al eens ergens gehoord hebt, maar herhaling werkt. Dus blijven we het herhalen, want als de kans bestaat dat het een positief gevolg kan hebben, dan is het absoluut de moeite waard.

En toch... ondanks jaarlijks 600 verkeersdoden en duizenden (ernstig) gewonden, lijken we nog steeds niet collectief overtuigd te zijn om altijd de juiste keuzes te maken in het verkeer. Daarom is er deze pagina, naast de vele andere over dit onderwerp. Hier zullen we feiten en argumenten presenteren die voor zich spreken. Misschien heb je ze al eerder gehoord, maar herhaling kan helpen. Dus blijven we herhalen, want als er zelfs maar een kans is dat dit een positief effect kan hebben, dan is het de moeite waard.

Bovendien beperken we ons niet tot woorden alleen. In de afgelopen jaren hebben we in onze gemeente geïnvesteerd in gerichte initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben blauwe zebrapaden aangelegd in de buurt van scholen, verkeerslichten geïnstalleerd op gevaarlijke oversteekplaatsen, oversteekplaatsen ingekort en, niet te vergeten, de invoering van Zone 30. Want snelheid speelt een cruciale rol.

Sommigen zijn echter nog niet volledig overtuigd. Waarom precies 30 km/u en geen andere snelheid? Trager rijden is natuurlijk toegestaan, maar sneller niet. Hier zijn enkele redenen waarom:

  1. Kleinere remafstand: Bij een snelheid van 30 km/u duurt het 13 meter voordat je volledig tot stilstand komt (8 meter reactietijd en 5 meter remafstand). Bij 50 km/u heb je 26 meter nodig om tot stilstand te komen (13 meter reactietijd en 13 meter remafstand). Dit zijn onbetwistbare wetenschappelijke feiten.
  2. Beter zicht: Met een snelheid van 30 km/u heb je een beter zicht op het omringende verkeer dan bij 60 km/u, waarbij tunnelvisie kan optreden.
  3. Minder ernstige ongevallen: Een botsing bij 30 km/u is vergelijkbaar met een val van de eerste verdieping, met een aanzienlijk hogere overlevingskans. Bij 50 km/u komt dit overeen met een val van de derde verdieping, met een veel kleinere kans op overleven. Bovendien neemt geluidsoverlast af wanneer de snelheid wordt verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u.

Bovendien ontmoedigt Zone 30 doorgaand (sluip)verkeer, wat de veiligheid van voetgangers en fietsers verhoogt. Eigenlijk is een snelheid van 50 km/u of 70 km/u vooral geschikt voor wegen met een verbindende functie. In woonwijken en dorpscentra is Zone 30 de enige veilige optie voor alle weggebruikers. In dorpscentra zijn er vaak veel oversteekbewegingen van zwakke weggebruikers op korte afstand, en de bebouwing is dicht. Woonwijken zijn ook bij uitstek geschikt voor Zone 30 vanwege het beperkte verkeer dat hier plaatsvindt en het belang van de woonfunctie en fietsers.