Bijkomende maatregelen beschermen bewoners assistentiewoningen Hof van Crequi en Hoogvelden

Op vrijdag 15 mei werden de preventiemaatregelen geëvalueerd door dokter Van Gerven, de burgemeester, voorzitster BCSD en de algemeen directeur.

Op dit moment vertoont nog steeds niemand in het Hof van Crequi en Hoogvelden symptomen van  het corona (COVID19)-virus. Deze gunstige situatie kunnen we behouden dankzij de volgehouden inspanningen van alle inwoners en hun familieleden.

De ganse samenleving komt nu voorzichtig opnieuw in beweging. Via ontmoetingen in kleine groepen, met de nodige afstand en aandacht voor hygiëne. Ook de bewoners van het Hof van Crequi en Hoogvelden kunnen nu hun familie voorzichtig weerzien.

Vanaf zaterdag 16 mei start:

  • Elke inwoner kan een groep vormen met maximum vier mensen die elkaar bezoeken. Dat is de ‘regel van 4’ die in heel het land wordt gebruikt.
  • Inwoners kunnen zich buiten de site verplaatsen maar houden zich aan de algemene richtlijnen: houd 1.5m afstand, was regelmatig de handen...
  • Alle bezoekers die in het Hof van Crequi toekomen, melden zich aan bij het onthaal. Bezoekers in Hoogvelden registreren zich aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen. De omkleedruimte wordt niet meer gebruikt.
  • Er is 1 hoofdingang die om 17 uur wordt afgesloten.
  • Kies liefst 1 mantelzorger die je onbeperkt kan ondersteunen. Dat is veiliger.
  • Het bezoek aan winkels wordt afgeraden. Gebruik de boodschappendienst.