Bijkomende maatregelen beschermen bewoners assistentiewoningen Hof van Crequi en Hoogvelden

Op dit moment vertoont nog steeds niemand in het Hof van Crequi en Hoogvelden symptomen van  het corona (COVID19)-virus. Deze gunstige situatie kunnen we behouden dankzij de volgehouden inspanningen van alle inwoners en hun familieleden.

De ganse samenleving wordt aangespoord om opnieuw extra voorzichtig te zijn. Via ontmoetingen in kleine groepen, met de nodige afstand en aandacht voor hygiëne.

Ook inwoners en bezoekers van het Hof van Crequi en Hoogvelden worden gevraagd om extra voorzichtig te zijn.

De heropleving van het virus leidt tot de noodzaak om terug extra maatregelen te nemen:

 • De bubbel van een inwoner is beperkt tot vijf vaste bezoekers om het risico op besmetting te verlagen.
 • Bij voorkeur wordt er gekozen voor één mantelzorger die onbeperkt kan ondersteunen.
 • Alle bezoekers die in het gebouw toekomen, registreren zich in een boek aan de ingang, dragen een mondmasker en ontsmetten de handen. Eénmaal we al je contactgegevens hebben, mag je je beperken tot je naam.
 • Er staan tuinstoelen op een veilige afstand opgesteld. We raden inwoners aan om bezoek in de tuin te ontvangen. De kans op besmetting is lager in openlucht.
 • Inwoners voorzien in het eigen appartement een handgel en dringen aan bij bezoekers om hun handen te ontsmetten bij het binnenkomen in de flat en het mondmasker op te zetten.
 • Inwoners bezoeken elkaars flat niet.
 • Inwoners dragen een mondmasker bij het verlaten van de flat.
 • Inwoners kunnen zich buiten de site verplaatsen maar houden zich aan de algemene richtlijnen: houd 1.5m afstand, was regelmatig de handen, draag een mondmasker.
 • Het bezoek aan winkels wordt afgeraden. Gebruik de boodschappendienst
 • Enkel Hoogvelden: de polyvalente ruimte blijft gesloten.
 • Enkel Hof van Crequi:
  Warme maaltijden samen eten in de cafetaria kan,
  indien volgende afspraken nageleefd worden: handen ontsmetten voor het eten, niet allemaal aan de deurklink komen, de deur blijft open, mondmaskers aanhouden tot aan tafel, voldoende afstand houden tussen andere inwoners (1,5m), maximum met vier aan tafel.

  De cafetaria inclusief de binnentuin) wordt tot minstens eind augustus gesloten. Bij goed weer is het wel mogelijk om met de mensen van de bubbel buiten te zitten en een drankje te bestellen, wat aan tafel zal bediend worden. Er mogen maximum vier personen aan tafel zitten.

Tot slot wijzen we op de nauwe opvolging bij besmetting. Indien bij een bewoner of  bezoeker een besmetting via een test wordt vastgesteld dan wordt de bewoner meteen in quarantaine geplaatst om verdere besmetting te voorkomen.

Regelmatig evalueren de dokter, burgemeester, voorzitster BCSD en algemeen directeur en de medewerkers opnieuw de situatie.

We trachten op deze manier samen alle bewoners te blijven beschermen en hen te vrijwaren van bijkomende risico’s.

Heb je nog andere vragen of bezorgdheden, dan kan je steeds terecht bij één van de medewerkers:
Aan het onthaal van het Hof van Crequi is er van 9 tot 17 uur steeds iemand aanwezig.
Je kan ook mailen naar hof.van.crequi@rumst.be of bellen naar 03 844 86 72.
Voor Hoogvelden kan je ook mailen naar hoogvelden@rumst.be of bellen naar 0491 28 04 87.