Skatende jongeren

Het coronavirus en jongeren

De sterftecijfers door het coronavirus laten zien dat vooral ouderen kwetsbaar zijn. Maar ook jongeren lopen gevaar. We willen, zonder paniek te zaaien, onderstrepen dat ook jongeren moeten oppassen en zich goed moeten informeren over de huidige situatie. 

We merken ook dat jongeren de maatregelen nog niet altijd respecteren en zo mogelijk anderen besmetten. Zo vormen ze een risico voor de gezondheid van de Belgische samenleving.
We roepen ouders op om mee toe te zien op de nodige discipline, zodat we zo snel mogelijk deze crisis achter ons kunnen laten. 

Op deze pagina verzamelen we informatie, links en documenten die nuttig kunnen zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders tijdens deze coronacrisis.