Noordwerking

Het is belangrijk om de bevolking te informeren over de leefomstandigheden in het Zuiden. Ook over de mogelijkheden om deze leefomstandigheden te verbeteren. Rumst ondersteunt sensibilisatie-activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking.

Verenigingen die Fairtrade-producten gebruiken en het Fairtrade-label uitdragen kunnen een subsidie van de gemeente ontvangen. Ook verenigingen of organisaties uit Rumst die op een andere manier sensibiliserende en educatieve activiteiten organiseren rond de Noord-Zuid problematiek kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

Thuisloket

  • Aanvraag subsidie Ontwikkelingssamenwerking Mondiale thema's

    Formulier
  • Aanvraag subsidie gebruik Fairtrade-producten

    Formulier