Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

  • Op maandag 25 oktober om 20 uur wordt er een raadscommissie 6 in de raadzaal van het gemeentehuis georganiseerd. Op de agenda staat het volgende agendapunt: afbakening werkingsgebied van een nieuw op te richten woonmaatschappij.