Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

Maandag 2 mei 2022 om 20.00 uur vindt raadscommissie 1 plaats.
De raadsleden krijgen tijdens de raadscommissie een toelichting bij de stand van zaken rond de realisatie van een klantencontactcenter.

Deze raadscommissie wordt op het gemeentehuis georganiseerd.
Publiek is welkom. We vragen om steeds de geldende coronamaatregelen te respecteren.