Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

  • Donderdag 30 november 2023 om 19 uur vindt raadscommissie 5 plaats. Dit staat op de agenda: Ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheidsprojecten
  • Dinsdag 12 december 2023 om 19 uur vindt raadscommissie 5 plaats. Dit staat op de agenda: Aanpassing meerjarenplan

De raadscommissies worden op het gemeentehuis in de raadszaal georganiseerd. Publiek is welkom.