Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen.

De gemeenteraad heeft 4 raadscommissies opgericht:
- RC 1: patrimonium, financiën, budget en intercommunales
- RC 2: mobiliteit, veiligheid en personeel
- RC 3: grondgebiedzaken
- RC4: onderwijs, vrije tijd en overige beleidsdomeinen

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen.
De agenda van de raadscommissies vind je hieronder terug.