Rijbewijzen

Tip: controleer de geldigheid van je rijbewijs

Heb je nog een papieren rijbewijs of heb jij al een plastic bankkaartmodel in je portefeuille zitten? Kijk in het laatste geval dan zeker de geldigheid van je rijbewijs na.

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden uitgereikt vanaf 7 juli 2010. Dit is slechts 10 jaar geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar moet je je rijbewijs vernieuwen. Maak hier een afspraak in het gemeentehuis.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de geldigheidsdatum op je rijbewijs. De datum staat op de voorkant van het document.

Papieren rijbewijzen zijn nog geldig tot 2033, maar overweeg de hernieuwing van je rijbewijs wanneer je niet meer op de foto lijkt of wanneer je reist naar het buitenland (sommige landen zijn heel streng). Vanaf begin 2013 worden enkel nog bankkaartmodellen afgeleverd en de bedoeling is ook om de andere modellen met der tijd allemaal om te wisselen.