Tenlasteneming

Maak een afspraak

Dit is nodig voor vreemdelingen die een kort verblijf op het grondgebied beogen, of meer dan 3 maanden willen verblijven met het oog op volgen van studies, of meer dan 3 maanden willen verblijven op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie.

Voorwaarden

  • Mag zowel onderschreven worden voor visumplichtige als niet-visumplichtige vreemdelingen.
  • Kan enkel worden aangegaan tegenover vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de eer.
  • De garant dient over voldoende middelen van bestaan beschikken en dient dit te bewijzen aan de hand van loonfiches, pensioenfiches, belastingsuittreksels en dergelijke.
  • De garant is samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk t.a.v. de overheid voor de onkosten van gezondheid, verblijf en repatriĆ«ring.
  • De verbintenis tot tenlasteneming is geldig voor de duur van 2 jaar vanaf de datum van binnenkomst op het Schengengebied.
Naar top