Subsidiereglement wijkverenigingen

Vraag online aan

Elke erkende wijkvereniging, die als doel heeft de wijk meer leefbaar te maken door de organisatie van wijkactiviteiten, kan beroep doen op de logistieke en financiële steun van de gemeente.

De wijkvereniging krijgt een basissubsidie op basis van het aantal inwoners van het gebied waartoe de vereniging zich richt, aangevuld met een activiteitensubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient de vereniging erkend te zijn als Rumstse wijkvereniging.

De wijkvereniging en de activiteiten moeten aan de voorwaarden van het reglement voldoen.

Hoofddoelen van de wijkactiviteiten zijn:

  • bevorderen van de leefbaarheid: het algemeen welzijn van de wijk en kwaliteit van het wonen bevorderen op het vlak van verkeer, milieuzorg, solidariteit ...
  • versterken van het sociaal weefsel: aanmoedigen en verwezenlijken van overleg, uitwisseling en samenwerking onder de inwoners.

Hoe aanvragen

De wijkvereniging dient vóór 30 september de aanvraag voor het voorbije werkjaar in via dit online formulier.

Downloads

Naar top