Subsidiereglement bijzondere cultuurprojecten

Subsidie bijzondere cultuurprojecten - aanvraag

Subsidie bijzondere cultuurprojecten - projectverslag - aanvraag

Plan je een bijzonder cultureel initiatief? Vraag dan je subsidie aan.

Een bijzonder cultuurproject is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte. Enkel éénmalige projecten die aan alle volgende criteria voldoen, worden betoelaagd:

  • een actie die niet binnen de reguliere werking van een vereniging valt.
  • het project heeft een openbaar karakter en is dus toegankelijk voor niet-leden.
  • Het project vindt plaats in Rumst of biedt een meerwaarde aan de inwoners van Rumst.

Commerciële projecten of projecten met een religieus of politiek karakter worden niet betoelaagd. Onkosten voor drank en etenswaren komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Voor wie

Feitelijke verenigingen, vzw’s en individuen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag minstens een maand voor aanvang van de activiteit via bovenstaand online formulier.

Aanvraag

Bezorg uiterlijk 2 maanden na afloop van het project een inhoudelijk en financieel projectverslag via bovenstaand formulier.

Afhandeling

De subsidies worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget in de meerjarenplanning. Er kunnen slechts toelagen verleend worden zolang er kredieten beschikbaar zijn.

Projecten worden gesubsidieerd voor de werkelijk bewezen uitgaven met een maximum van 250 euro. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

 

Downloads

Naar top