Subsidie nieuwe kippenren of kippenren beveiligen tegen vossen

Maak een afspraak  Vraag online aan

Bijna de helft van al het afval dat we weggooien is GFT. Dit afval is afkomstig uit de tuin zoals gras, onkruid en snoeiresten en de keuken zoals schillen en pitten van groenten en fruit. Waarom alles in de vuilzak gooien wanneer je het evengoed zelf kan verwerken? Je kan het afval composteren of je zet gewoon enkele kippen.

Kippen zijn goede afvalverwerkers want zij eten graag organisch afval zoals etensresten en groen- en tuinafval. Als je legkippen neemt dan krijg je er eieren voor in de plaats en ze zorgen voor een snelle verwerking van je afval zodat het geen dagen staat te stinken in de zomer. Bovendien kunnen ze ook een ontspannende hobby zijn én een leerrijke ervaring voor kinderen.

De gemeente promoot het plaatsen van een nieuw pluimveehok (kippen, eenden en/of ganzen) en het beveiligen van een pluimveehok tegen vossenschade met een subsidie van 50 euro.
Dit geldt voor 1 hok per adres.

Voor wie

Inwoners van Rumst.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een particulier
 • De aanvrager is woonachtig in de gemeente Rumst
 • De aanvrager verklaart dat de aankoop dient voor persoonlijk gebruik binnen het eigen gezin
 • Er kan slechts éénmaal gebruik gemaakt worden per gezin van de premie

Voorwaarden voor premie pluimveehok:

 • Er dienen minimaal 3 dieren in de ren worden geplaatst. Pluimvee zijn namelijk sociale dieren. Ze hebben het gezelschap van soortgenoten nodig om normaal te kunnen functioneren.
 • De plaatsing van het kippenhok dient rekening te houden met mogelijke stedenbouwkundige beperkingen (bv. verkavelingsvoorwaarden, voorwaarden BPA's, RUP) en met burgerlijke wetgeving. De constructie mag tegen een bestaande muur of moet minimum 1 meter van de perceelsgrens behalve wanneer er andere afstanden opgelegd werden via BPA-voorschriften of verkavelingsvoorschriften.
 • Er dient een minimaal loopren te worden voorzien van 2 m² per dier.
 • In het ren dient een nachtverblijf (hok) aanwezig te zijn. Het pluimveehok moet beschutting geven tegen neerslag en wind. Het hok moet waterdicht en tochtvrij zijn. Voldoende ventilatie is wel noodzakelijk. Voorzie voldoende legnesten en voor kippen een degelijke zitstok (richtlijn 1 meter per 5 kippen).

Voorwaarden voor premie aanpassen pluimveehok ter bescherming tegen roofdieren schade:

 • De hoogte van de omheining moet minimum 130 cm bedragen.
 • Bevestig de draad langs de buitenzijde van de houten palen, zodat andere natuurlijke roofdieren (marterachtigen) niet via de palen in de ren kunnen geraken.
 • Plooi de bovenzijde van de omheining naar buiten in een hoek van 30°.
 • Als alternatief voor de 3 bovenstaande maatregelen kan ook een gaas over het totale pluimveehok worden aangebracht.
 • De maaswijdte van de draad mag niet groter zijn dan 3 à 4 cm, zodat de kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, …) de ren niet kunnen binnendringen.
 • Rond het pluimveehok – tot vlak tegen de omheining – moet een strook van 40 cm met tegels worden bedekt om te vermijden dat de vos zich een toegangspijp zou graven. Als alternatief kan de omheining ingegraven worden over een diepte van minimaal 40 cm.
 • Het nacht- of slaaphok in de ren wordt 30 cm van de grond geplaatst om schuilmogelijkheid voor de ratten en muizen te vermijden. Anders zouden die op hun beurt roofdieren kunnen aantrekken.

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag via dit online aanvraagformulier. Vergeet niet de kopie van de aankoopfactuur bij het aanvraagformulier te voegen.

Aanvraagformulier

Afhandeling

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

Regelgeving

De voorwaarden om de subsidie te bekomen vind je terug in het reglement:
gemeentelijke subsidiereglement voor afvalpreventie

Meer info

Heb je hulp nodig van team omgeving? Dat kan via:

 • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be. (Hoe meer informatie of documentatie je kan aanleveren, hoe beter het advies.)
 • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken.
Naar top