Strooiplan

Wat doet de gemeente?

Bekijk het algemeen strooiplan van de gemeente Rumst. De kleuren geven de volgorde van behandeling aan. De meeste wegen in de gemeente Rumst zijn ingekleurd in rood, blauw en groen naargelang  de volgorde. De wegen in het paars vallen onder het Vlaams Gewest en worden ook door hen geruimd en bestrooid.

Bij ijzel zal de winterploeg de wegen uit alle kleurcategorieën strooien omwille van veiligheidsredenen. Bij sneeuwval worden enkel de rode en blauwe wegen en de fietspaden geruimd/gestrooid.

In eerste instantie worden de rode wegen sneeuw- en ijzelvrij gemaakt. Ook de prioritaire fietspaden worden geruimd. In tweede instantie komen dan de blauwe wegen aan bod. Er wordt ook prioriteit gegeven aan het strooien van straathoeken, omdat hier het risico op wegschuiven groter is. Bij aanhoudend sneeuw- en vriesweer (3 à 4 dagen) worden bijkomend de groene wegen gestrooid. ‘groene’ wegen worden bij (korte) sneeuwval niet gestrooid omdat het geen verbindingswegen zijn.

De strooidiensten rijden dag en nacht uit om zoveel mogelijk straten ijs- en sneeuwvrij te maken. Dat neemt niet weg dat we efficiënt trachten om te gaan met het strooien van zout op de wegen. Niet enkel omwille van een mogelijk tekort aan zout in de maanden die nog komen, maar ook omwille van de negatieve effecten van strooien op de natuur.
 

Wat doen onze inwoners?

Vergeet niet om het voetpad voor de eigen woning ijs- en sneeuwvrij te maken. In appartementsgebouwen moet de bewoner van de gelijkvloerse verdieping het voetpad ijs- en sneeuwvrij maken, tenzij dit anders onderling geregeld is tussen de bewoners van het gebouw. Ook eigenaars van een niet-bebouwd perceel moeten het nodige doen.

Sneeuwruimservice Vlotter

tel. 03 843 33 29 – www.vlotter.be 

Vlotter biedt dé oplossing voor zorg- behoevende  personen  of  gezinnen die zelf geen sneeuw kunnen ruimen. Personeel van de sociale werkplaats van Vlotter komt na aanvraag zo snel mogelijk thuis langs om voetpaden en toegangen vrij te maken. Er wordt een forfaitaire vergoeding van 2,50 euro per beurt gevraagd. De vergoeding wordt rechtstreeks geïnd bij de gebruikers nadat de diensten de sneeuw hebben verwijderd. Er kan gebruik gemaakt worden van de sneeuwruimservice op werkdagen: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16 uur, vrijdag van 8.30 uur tot 14 uur.

Downloads

Naar top