Stookvergunning

Vraag online aan

Via bovenstaande knop kan je online een aanvraag indienen om in open lucht natuurlijke materialen te verbranden, zoals bij een kampvuur, fytosanitaire maatregel, bosbeheer, ....  zoals bepaald in artikel 2.6.2 en 2.6.3 van het politiereglement. Je kan het reglement onderaan deze pagina downloaden.

Let op:

  • Er kan geen vergunning aangevraagd of verleend worden voor het opstoken van snoeiafval volgens de milieuwetgeving.
  • Verbranden is steeds hinderlijk voor de omgeving en het leefmilieu: vermijd het waar mogelijk.
  • Het verbranden van afval is steeds verboden.

Downloads

Naar top