Sticker geen reclamedrukwerk

Ben je het beu regelmatig een overvloed aan reclamedrukwerk in je brievenbus terug te vinden? Dan kan je deze sticker gebruiken om dit reclamedrukwerk te vermijden. De sticker bestaat in twee uitgaven:

Met een "Ja – Nee" sticker krijg je wel regionale pers, maar geen reclamefolders.

Met een "Nee – Nee" sticker ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk.

Je kan dergelijke stickers krijgen op het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12 aan het onthaal.

De Robinsonlijst tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk

Vaak ontvangen wij geadresseerde reclame en stellen wij ons de vraag hoe het bedrijf aan onze naam en adres komt. Deze vorm van reclameverspreiding kan worden tegengegaan door uw naam en adres te laten opnemen op de Robinsonlijst. (Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel). Dit kan via de website: www.robinsonlist.be. Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond sturen geen reclameboodschappen meer naar alle geregistreerden.

Naar top