Stap 5: na goedkeuring / weigering van je omgevingsvergunning

Bij goedkeuring

Na ontvangst van je omgevingsvergunning (dit gebeurt digitaal via het omgevingsloket) moet je rekening houden met volgende stappen:
 

1. Beslissing aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken:

  • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
  • op een goed zichtbare en leesbare plaats
  • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
  • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
  • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.
 

2. Verklaring van aanplakking terugsturen

Via het omgevingsloket dient de datum van aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning doorgegeven te worden. Dit kan ook door een mail te sturen naar omgeving@rumst.be. Het is aangewezen foto’s te nemen van de aangeplakte bekendmaking.

De bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat het college toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken.
 

3. Waarborg openbaar domein 

Als voorwaarde bij de omgevingsvergunning wordt er een financiële waarborg gevraagd voor de wegenis, het voetpad, fietspad en/of de riolering. De waarborg wordt terugbetaald nadat de bouwwerken voltooid zijn. Eventuele schade zal in mindering worden gebracht. 

 

4. Leef de energieprestatieregelgeving na

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren: de EPB-eisen. Je moet deze eisen volgen bij de bouw of renovatie van uw woning, Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.
 

5. Start en einde van de werken meedelen

Via het omgevingsloket deel je de start en einde van de werken mee. Na de werken kan de waarborg terug gestort worden indien er geen schade is aan het openbaar domein. De aanvraag tot terugstorten gebeurt via omgeving@rumst.be. Volgende worden toegevoegd:

  • Het dossiernummer van je aanvraag
  • Je rekeningnummer 

Na het ontvangen van de aanvraag zal een medewerker van de dienst openbaar domein de staat van het openbaar domein komen beoordelen. Wanneer alles in orde is, wordt er aan de financiële dienst gevraagd om de waarborg terug te storten. Dit kan wel enkele weken in beslag nemen.
 

Hoe lang blijft je vergunning geldig?

Er zijn een aantal regels waaraan je je moet houden:

  • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een omgevingsvergunning hebt gekregen.
  • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
  • Je mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning verplicht je niet om deze ook uit te voeren.
 

Bij weigering

Informeer je bij het team omgeving hoe je project wel kans maakt op een vergunning.
 

Hoe in beroep gaan?

Je kan beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning of weigering bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Als je beroep wil aantekenen tegen een omgevingsvergunning van het Vlaams gewest (bij een bijzondere procedure) of tegen een vergunning verleent door de deputatie (in beroep) moet je je richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail