Stap 4: de weg van je dossier

Je aanvraagdossier volgt onderstaande weg.

1. Is je dossier volledig?

De gemeente ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

 • Is het onvolledig en/of onontvankelijk? Dan ontvang je via het omgevingsloket een bericht van onvolledigheid / onontvankelijkheid waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet.
 • Is het volledig? Dan krijg je een volledigheidsbewijs met je dossiernummer en de uiterste beslissingsdatum. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

2. Openbaar onderzoek & doorlooptijd

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de vereenvoudigde en de gewone procedure.

Bij de vereenvoudigde procedure:

 • is de aanvraag nooit onderworpen aan een openbaar onderzoek (een standpunt van de buren kan evenwel wel gevraagd worden);
 • bedraagt de beslissingstermijn 60 dagen (geen verlenging mogelijk)

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3 (artikels 11, 12, 13 en 14) van het uitvoeringsbesluit betreffende de omgevingsvergunning.

Bij de gewone procedure:

 • is de aanvraag altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek;
  Je zal een affiche toegestuurd krijgen die je dient aan te plakken op een goed zichtbare plaats op het bouwterrein.
  Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich hierover uitspreken. 
 • bedraagt de beslissingstermijn:
  105 dagen zonder tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie (OVC)
  120 dagen met omgevingsvergunningscommissie 
  (verlenging met 60 dagen is mogelijk indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’) en/of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen)

De beslissingstermijn gaat in op de dag na de ontvankelijk- en volledigverklaring van de aanvraag (eventueel stilzwijgend op de dertigste dag na indiening van de aanvraag).

3. Adviezen inwinnen

Soms moet de stad bij bepaalde instanties adviezen inwinnen (lees ook hoofdstuk 6 van het omgevingsvergunningsbesluit) over een aanvraag tot omgevingsvergunning. Sommige adviezen zijn bindend en leiden tot een weigering.

4. Beslissing college

Je aanvraag wordt getoetst aan de goede ruimtelijke ordening. Het college houdt rekening met de bezwaren uit het openbaar onderzoek, de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen.

Het College verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Als geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag voor vergunning automatisch geweigerd.

Binnen 10 dagen na de beslissing ontvang je een afschrift hiervan.

Aan de omgevingsvergunning kunnen ook lasten en voorwaarden verbonden zijn.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail