Stamboomonderzoek

Hoe begin je aan een stamboom?

Heel wat mensen zijn geïnteresseerd in hun afkomst en voorouders. Stamboomonderzoek start vaak eerst aan de hand van documenten en verhalen die in families zijn bewaard gebleven: trouwboekjes, identiteitspapieren, brieven, bidprentjes … Uit deze documenten kan je nuttige informatie halen voor het opstellen van een stamboom: datum en plaats van geboorte, huwelijk en overlijden, adressen, beroepen …

Burgerlijke Stand

Recente wetgeving versoepelde de toegang tot uittreksels van de burgerlijke stand

  • Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar
  • Huwelijksakten worden na 75 jaar openbaar
  • Voor geboorteakten blijft 100 jaar de regel
  • Ook de regeling voor bevolkingsregisters (120 jaar) blijft ongewijzigd

Vroeger bestond een mogelijkheid in de wetgeving om in het kader van wetenschappelijke, historische of genealogische opzoekingen een toelating te krijgen om ook akten van recentere datum te kunnen consulteren. Men diende dan een toelating te verkrijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Die mogelijkheid bestaat vandaag niet meer.

Hoe aanvragen

Wens je de registers in te kijken?

Maak vooraf via 03 880 00 11 of burgerlijkestand@rumst.be een afspraak met de dienst burgerlijke stand om de registers te raadplegen voor opzoekingen. Bij het verstrekken van informatie wordt er steeds rekening gehouden met de wet op de privacy.

Naar top