Sportinfrastructuur Groenlaar

De sportaccommodatie van Groenlaar wordt eveneens naschools ter beschikking gesteld aan verenigingen. Deze omvat een sporthal en een spiegelzaal.

Verenigingen die hiervan gebruik wensen te maken nemen contact op met de school en sluiten met de school een overeenkomst voor de verzekering (+/- € 120). Het gemeentebestuur komt tussen in de huurkosten van de accommodatie voor erkende verenigingen. Voor de tussenkomst neem je contact op met de Dienst Vrije tijd (zalen@rumst.be - 03 880 00 94).

Tarieven

Tarief erkende verenigingen
Grote sportzaal€ 7 per uur
Spiegelzaal€ 5 per uur 
Tarief niet-erkende verenigingen
Grote sportzaal€ 22 per uur
Spiegelzaal€ 11 per uur

Meer info

GO! SBSO Groenlaar (Predikherenhoevestraat 31, Rumst)
03 888 38 64 - info@sbso.groenlaar.be

Naar top