Sociale koopwoning

ARRO Antwerpen, Sociale bouw- en kredietmaatschappij
Gijsbrecht Van Deurnelaan 22
2100 Deurne
03 663 77 20
fax: 03 663 77 36
www.arroantwerpen.be
info@arroantwerpen.woonnet.be

S.B.K ARRO Antwerpen is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij met als hoofdactiviteiten:

 • het bouwen en verkopen van sociale woningen
 • de dossierbehandeling voor het verstrekken van sociale leningen via de Vlaamse Woonlening

Voor wie

Wie geïnteresseerd is in een sociale koopwoning of een sociale lening voor de aankoop van een eigen woning.

Voorwaarden

Je moet als kandidaat koper:

 • meerderjarig zijn
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarde:
persoonlijke situatieaankoop in Rumst
alleenstaande zonder persoon ten laste36.980 euro
alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste40.672 euro
alle andere gevallen55.464 euro
per persoon ten laste te verhogen met3.693 euro

voor een aankoop in een kernstad of de Vlaamse rand gelden andere inkomensgrenzen. Je inkomen mag ook niet lager zijn dan 9.254 euro.

 • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde:

Op de referentiedatum mag jij of één van je gezinsleden, behoudens enkele uitzonderingen:

 • geen woning of een bouwgrond 100 % in volle eigendom of 100 % in vruchtgebruik hebben;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin jij of één van je gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Uitzonderingen hierop zijn de +55-jarigen en de inschrijvingen voor de kernsteden Antwerpen en Boom.

Hoe aanvragen

Inschrijven kan enkel op hun kantoor tijdens de openingsuren of na afspraak.

Kostprijs

50 euro per register (gemeente) waarvoor je je wil inschrijven.

Wat meebrengen

 • volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier
 • kopie laatste aanslagbiljet belastingen
 • bijkomend indien van toepassing:
  • attest bewijs van handicap
  • attest onteigeningsbesluit, verklaring van ongeschikt-, onbewoonbaar-, of onaangepastheid van de huidige woning
  • indien je inkomen op je laatste aanslagbiljet lager is dan 9.254 euro, maar ondertussen verhoogd is, breng je hiervan alle documenten mee om je actueel inkomen aan te tonen.

Meer info

www.arroantwerpen.be 

Naar top