Sociale huurwoning

DE HUUR TE DUUR?
Neem een sociale huurwoning!

Vind je geen betaalbare huurwoning of neemt je huurwoning elke maand een te groot deel uit je budget? Schrijf je dan nu in voor een sociale huurwoning.

De huurprijzen op de private huurmarkt stijgen. Voor vele mensen wordt een woning huren daarom te duur. De gemeente Rumst wil hier iets aan doen. De komende jaren zijn er ongeveer 150 nieuw te bouwen sociale huurwoningen gepland, verspreid over de drie deelgemeenten van Rumst. We verkiezen kleinschalige projecten (minder dan 15 wooneenheden) die geïntegreerd zijn in de gemeente. Natuurlijk hebben wij liefst dat deze huurwoningen in de eerste plaats worden toegewezen aan inwoners van Rumst. Zij krijgen daarom door het lokaal toewijzingsreglement voorrang. De verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen laten ons echter weten dat er op hun wachtlijst een tekort is aan inschrijvingen van kandidaat-huurders uit Rumst. Voor inwoners van Rumst is er dus geen grote wachtlijst.

Graag doen we dan ook een warme oproep aan de inwoners van Rumst die het momenteel moeilijk hebben op de private huurmarkt, of die hun eerste stappen nog moeten zetten op zoek naar een huurwoning, om zich in te schrijven als kandidaat huurder voor een sociale huurwoning.


Naast de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), is in Rumst ook sociaal verhuurkantoor Optrek (SVK Optrek) actief. Een SVK bouwt geen woning, zoals een sociale huisvestingsmaatschappij, maar huurt woningen op de private huurmarkt om die vervolgens door te verhuren aan kandidaat-huurders. Deze huurders hebben recht op een huursubsidie, waardoor zij een lagere huurprijs betalen dan de reele huurprijs van deze woning. Het SVK geeft ook voorrang aan de kandidaten met het laagste inkomen en een dringende woonnood. Ze werken hiervoor met een speciaal toewijzingssysteem dat rekening houdt met jouw specifieke situatie. Hoe hoger je woonnood en hoe lager je inkomen, hoe meer kans je maakt bij een toewijzing van een woning. Je zult hiervoor wel de nodige bewijzen moeten aanleveren, zoals bijvoorbeeld een opzegbrief, je actueel inkomen, vonnis, ...

Voorwaarden

Om je in te schrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 1. Je moet meerderjarig zijn.
 2. Je mag geen woning of bouwgrond bezitten (ook niet in het buitenland).
 3. Je inkomen moet onder een bepaalde grens liggen.
  Voor 2018 is dit:
  • maximaal 24 452 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • maximaal 26 500 euro voor een alleenstaande gehandicapte
  • maximaal 36 676 euro voor alle anderen
  • per persoon ten laste komt hier 2 050 euro bij
 4. Je moet Nederlands begrijpen.
 5. Inburgeraars moeten hun inburgeringstraject volgen.

Hoe aanvragen

In Rumst verhuren drie maatschappijen sociale huurwoningen:

SHM Goed Wonen.Rupelstreek
Uitbreidingsstraat 39, 2850 Boom
03 880 79 60 – info@goedwonenrupelstreek.be – www.goedwonenrupelstreek.be

SHM De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276 – 2600 Berchem
03 320 29 70 – info@deidealewoning.be - www.goedwonenrupelstreek.be

SVK Optrek
Palingstraat 48-103 – 2870 Puurs
03 825 25 67 – svk@optrek.be – www.optrek.be

Elke 2de en 4de vrijdag van de maand tussen 10 en 12 uur kunnen mensen van de Rupelstreek zich inschrijven als kandidaat-huurder bij SVK Optrek in het gebouw van Vlotter, C. Silvertopstraat 15 in Boom.

Heb je hulp nodig bij het inschrijven als kandidaat-huurder voor een sociale huurwoning, dan kan je tijdens de openingsuren ook steeds terecht bij:

Sociaal Huis Rumst
Kardinaal Cardijnstraat 37 – 2840 Rumst (Terhagen)
03 888 00 32 – ocmw@rumst.be

Woonloket, gemeentehuis Rumst
Koningin Astridplein 12 – 2840 Rumst (Reet)
03 880 00 97 – wonen@rumst.be

Meer info

Wens je meer informatie over de geplande projecten van sociale huurwoningen in de gemeente of ben je geïnteresseerd om je private huurwoning te verhuren aan het SVK, dan kan je contact opnemen met het woonloket van de gemeente Rumst.

Naar top