Sanering Kleiputten Terhagen

De kleiputten van Terhagen in Rumst en Boom waren lange tijd in gebruik als kleiontginningsgebied. Daarna werden ze gebruikt als stortplaats voor onder meer huisvuil en asbest. Vanaf de jaren '80 stopte het storten en nam de natuur stelselmatig het terrein in. Het gebied wordt begrensd door de Kapelstraat en de dorpskern van Terhagen ten zuiden, de Bosstraat ten westen, de Hoogstraat en het Keibrekerspad ten oosten.

De kleiputten van Terhagen moeten gesaneerd worden. Deze bodemsanering is een groot project waaraan verschillende partners samenwerken. Over het hoe, wie en waarom van het saneren, kan je meer lezen op www.kleiputtenterhagen.be en in een uitgebreide brochure die in alle brievenbussen van de gemeenten Rumst en Boom gebust wordt.

Uiteraard moet er ook nagedacht worden over wat er met het gebied gebeurt na de sanering. Voor de toekomstige inrichting van het landschap werd in 2018 een participatieproject opgestart. Ideeën werden verzameld op www.kleiputtenterhagen.be, drie ontwerpworkshops en een luistersessie. Alle ideeën leidden tot drie ontwerpen met elk zijn supporters en tegenstanders bij inwoners en deskundigen.

Bekijk hier het definitieve ontwerp van de kleiputten