Samenwerken

Samenwerken is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"’s morgens komen we om half 8 samen in een refter. Daar krijgen we een briefing en gaan we samen naar het atelier om ons materiaal te verzamelen. We vertrekken naar onze locatie. Om half 5 komen we terug naar het atelier." - Guido, groendienst

"Onze grootste uitdaging was de coronacrisis. Wij zijn met gans ons team erin gevlogen om de locaties dagelijks te gaan poetsen en dat is ons fantastisch gelukt." - Hilde, service & logistiek

"Je wordt zelf gecoacht en ondersteund waardoor je kan groeien in je takenpakket." - Marijke, lokaal dienstencentrum.

Intern

• We delen alle informatie en kennis.
• We ondersteunen elkaar in elkaars opdracht.
• We organiseren voldoende overlegmomenten en zorgen voor een goede informatiedoorstroming.
• We nemen verantwoordelijkheid als team en als individuele medewerker.
• We kunnen een compromis sluiten maar soms mag een besluit meerdere scenario’s hebben.
• We komen onze afspraken na.
• We luisteren actief (to do lijst even loslaten en ook feedback geven).
• We aanvaarden dat ieder een andere mening kan hebben.
• We streven naar een correcte werkverdeling.
• We leven ons in in de andere zijn werking (context, rol, opdracht).
• We gaan moeilijke, complexe thema’s niet uit de weg.
• We trachten iedereen actief te betrekken, ook zij die meer op de achtergrond blijven.

Mandatarissen

• We aanvaarden dat een advies niet gelijkloopt met de politieke opinie.
• We delen alle informatie en houden niets achter.
• We luisteren actief (niet enkel aanwezig zijn en intussen GSM, mail checken) ook feedback geven aan elkaar.
• We hebben geen dubbele agenda.
• We organiseren voldoende overlegmomenten en zorgen voor een goede informatiedoorstroming.
• Eens een besluit of beslissing is genomen, komen we dat ook na. Als besluiten wijzigingen, dan geven we hierover feedback.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail