Samenwerken

Samenwerken is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"’s morgens komen we om half 8 samen in een refter. Daar krijgen we een briefing en gaan we samen naar het atelier om ons materiaal te verzamelen. We vertrekken naar onze locatie. Om half 5 komen we terug naar het atelier." - Guido, groendienst

"Onze grootste uitdaging was de coronacrisis. Wij zijn met gans ons team erin gevlogen om de locaties dagelijks te gaan poetsen en dat is ons fantastisch gelukt." - Hilde, service & logistiek

"Je wordt zelf gecoacht en ondersteund waardoor je kan groeien in je takenpakket." - Marijke, lokaal dienstencentrum.

Intern

We delen alle informatie en kennis.

We ondersteunen elkaar in elkaars opdracht.

We organiseren voldoende overlegmomenten en zorgen voor een goede informatiedoorstroming.

We nemen verantwoordelijkheid als team en als individuele medewerker.

We kunnen een compromis sluiten maar soms mag een besluit meerdere scenario’s hebben.

We komen onze afspraken na.

We luisteren actief (to do lijst even loslaten en ook feedback geven).

We aanvaarden dat ieder een andere mening kan hebben.

We streven naar een correcte werkverdeling.

We leven ons in in de andere zijn werking (context, rol, opdracht).

We gaan moeilijke, complexe thema’s niet uit de weg.

We trachten iedereen actief te betrekken, ook zij die meer op de achtergrond blijven.

Mandatarissen

We aanvaarden dat een advies niet gelijkloopt met de politieke opinie.

We delen alle informatie en houden niets achter.

We luisteren actief (niet enkel aanwezig zijn en intussen GSM, mail checken) ook feedback geven aan elkaar.

We hebben geen dubbele agenda.

We organiseren voldoende overlegmomenten en zorgen voor een goede informatiedoorstroming.

Eens een besluit of beslissing is genomen, komen we dat ook na. Als besluiten wijzigingen, dan geven we hierover feedback.

Naar top